Oznamy 27.10.

 • V stredu 1.11.2023 sa v saleziánskom dome vo Veľkej uskutoční animátorská streda “Chcem”. Začíname presne o 17:30. Všetci animátori sú viac ako srdečne pozvaní ;-)
 • Budúcu sobotu, 3.-5.11. sa uskutoční chatovačka pre chlapcov, ktorí navštevujú stretká. Ak niekto ešte nedostal prihlášku, po sv. omši je možné ju obdržať.
 • V dňoch 1.-8. novembra bude možné získať pre duše v očistci plnomocné odpustky. Odpustkami sa rozumie odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená, a to nielen pred Cirkvou, ale aj pred Bohom. Požiadavky na získanie odpustkov:
  • vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a zanechať náklonnosť k hriechu,
  • navštíviť cintorín,
  • pomodliť sa za duše v očistci a na úmysel sv. Otca,
  • pristúpiť k svätej spovedi – stačí raz za celé obdobie,
  • pristúpiť k svätému prijímaniu.
 • Plagát, ako získať plnomocné odpustky pre duše v očistci s detailnejším vysvetlením, nájdete na nástenke alebo na našej webovej stránke.
 • Vyšiel nový diel „Viera do vrecka“ s názvom „Kráčajme s priateľmi“. Je venovaná don Cafassovi, priateľovi a duchovnému sprievodcovi dona Bosca – osobe, ktorá hrala dôležitú rolu pri rozhodovaní v povolaní a v dôležitých životných udalostiach. Predajná cena je 2,5 €, ponúkame ju však za dobrovoľný príspevok, ktorý hoďte do pokladničky v kaplnke.
 • Pri východe z kaplnky si zo stojana s časopismi môžete ešte stále zobrať misijný kalendár.
 • Energie nás v tomto kvartály stáli 896 €. Momentálne prebieha optimalizácia vykurovania miestností Oratka vzhľadom na ich využitie počas týždňa pre zníženie nákladov.
 • Na chod Oratka ste v mesiaci október prispeli sumou 246 €. Na strechu prispeli celkovou sumou 1350 €. Podarilo sa tak doteraz vyzbierať 13 345€, zostáva 24 655 €. Všetkým darcom nech Pán odmení ich štedrosť.
 • Budúci týždeň upratuje stretko Repasované knedlíky.