3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK B (13.12.2020)

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE – RADUJTE SA, PÁN JE BLÍZKO)

Pondelok14.12.Pondelok  po 3. adventnej nedeliféria
Utorok15.12.Utorok po 3. adventnej nedeliféria
Streda16.12.Streda po 3. adventnej nedeliféria
Štvrtok17.12.Štvrtok po 3. adventnej nedeliféria
Piatok18.12.Piatok  po 3. adventnej nedeliféria
Sobota19.12.Sobota po 3. adventnej nedeliféria
Nedeľa20.12.ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽAslávnosť
  • Spoločná predvianočná svätá spoveď v našej farnosti nebude v takej podobe, ako to bývalo po minulé roky. Z dôvodu zákazu zhromažďovania pokým sa nezmenia pandemické opatrenia budeme spovedať v Orlovni takto:

od utorka 15.12. do  soboty  19.12. doobeda v čase od 10:30 – 12:00

od pondelka 14.12. do piatku 18.12. podvečer v čase od  16:30 – 19:00

Prosíme, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu a dodržiavali hygienické opatrenia. 

Ak by bolo potrebné ísť spovedať chorých domov, prosím oznámte nám to v sakristii kostola, alebo na telefónnom čísle farnosti (0919 147 900)

  • Upratovanie a príprava kostola na Vianoce bude 19.12. poobede.
  • V utorok a v piatok o 6:00 slávime v našej farnosti rorátne sv. omše – čo sú  sv. omše k úcte Panne Márii. V čase od 17. do 24.12. tieto sv. omše majú už iný liturgický charakter, no čas slávenia sv. omší zostane. Srdečne ste pozvaní. 
  • Adventný predaj kníh bude u nás prebiehať ešte v dnešnú nedeľu po svätých omšiach. Srdečne Vás pozývame do Orlovne.
  • Požehnávanie domov kňazom bude možné až po zmiernení pandemických opatrení. No bude prebiehať koledovanie Dobrej Noviny tak, že koledníci sa zastavia pri domoch, aby Vám vyprosovali požehnanie a zároveň budú zbierať podporu pre misie. (podrobnejšie info nájdete na stránke Dobrej Noviny). Zapísať sa môžete v sakristii kostola.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí si aj v tomto čase spomenuli na našich chudobných i na potreby nášho kostola a farnosti. Nech vám to Pán odmení.
  • Dnes po svätej omši o 11:00 bude vysielacia pobožnosť koledníkov.
  • Stromček pred kostolom svieti už od nedele radosti (v kostole až od Vianoc :-) ) a prišiel “na koni”. A tu už svieti :-)