29. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 17.10.  Sv. Ignáca Antiochijského Spomienka
 Utorok 18.10. Sv. Lukáša, Evanjelistu Sviatok
 Streda 19.10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov mučeníkov, alebo Sv. Pavla od Kríža, kňaza Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok 20.10. — Féria
 Piatok 21.10. — Féria
 Sobota 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, alebo Preblahosl. Panny Márie Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa 23.10. 30. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • dnešnú nedeľu (16.10.) bude šarkaniáda. Stretávame sa v nedeľu pri kostole o 14.00, odkiaľ pôjdeme spoločne na Turničku. Nezabudnite si priniesť šarkany, čakajú vás aj rôzne súťaže a hry, ktoré pre vás pripravujú naši animátori. (V prípade nepriaznivého počasia sa termín presunie o týždeň). 
 • V utorok 18.10. pozývame rodičov a vychovávateľov, aby zapojili deti do spoločnej modlitby sv. ruženca. V tento deň sa modlia deti sv. ruženec za jednotu a mier vo svete. Viac sa dozviete na stránke www.miliondeti.sk .
 • V sobotu 22.10. bude sprevádzať večernú sv. omšu spevokol Con moto Slovakia. Po svätej omši bude krátky koncert.Program si môžete pozrieť vo výveske kostola (alebo na stránke TU)
 • Budúca nedeľa 23.10. je  misijnou nedeľou. Tento rok bude zbierka po svätých omšiach (23.10.) venovaná na misie farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Srdečne Vám Pán Boh odmeň za zmierňovanie ľudského utrpenia. (Tu sú linky videí: na video 1, video 2, video 3, ktoré vám môžu priblížiť kúsok práce v týchto farnostiach).
 • Srdečné Pán Boh odmeň Bohu-známym darcom za milodar na opravu kostola a orlovne v hodnote 200,-eur.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Fotografie kostola. Pri realizácii monografie nášho kostola, by sme chceli poprosiť veriacich z Veľkej, ktorí disponujú fotografiami nášho kostola z 20. storočia. Radi by sme si ich zapožičali a následne vrátili. Fotografie by mohli byť hlavne zo slávení sviatosti a stretnutí veriacich /výlety, spevokol, brigády, fara, záhrada, kostol/, z ktorých by sme vedeli odprezentovať našu činnosť a ako vyzeral kostol niekedy.
 • Púť do Svätej Zeme. Po komunikácii s cestovnou kanceláriou sme termín púte potvrdili na 29.5. – 5.6.2023.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (29.5. – 5.6.2023)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  • Púť do Medžugorie (september 2023???)
  • Príprava pastoračného roka (záver augusta)  
  • Deň farnosti 3.9.2023
 • Vtip: Prečo má veverička chvost vzadu? Lebo veverička je vpredu.