Zmena čísla účtu

Milí dobrodinci a priaznivci nášho mládežníckeho strediska vo Veľkej aj v oratku: viacerí z vás každý mesiac na účet nášho popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže posielate pravidelný príspevok na podporu našich mládežníckych aktivít. Sme vám za to veľmi vďační.

V snahe nemíňať, kde nemusíme, nám odporučili zmeniť banku – aby sme nemuseli platiť poplatky za vedenie účtu. Ročne by sme tak mali ušetriť cca 120.-€, pre ktoré vieme ľahko nájsť lepšie využitie… ;)

Tu je nové číslo nášho účtu: SK13 8330 0000 0020 0222 8948.

Ak zvážite, že chcete pokračovať v podpore našej činnosti s mládežou, môžete si ho vo vašom e-bankingu nastaviť ako pravidelný príkaz. „Starý“ bankový účet bude ešte nejaký čas aktívny a potom sa zruší. Ďakujeme za všetky prejavy vašej podpory a priazne.

S úctou vďačný Pavol Piatrov SDB, predseda popradského strediska Domky