25. nedeľa v cezročnom období (19.9.2021)

25. nedeľa v cezročnom období

Pondelok20.9.Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkovSpomienka
Utorok21.9.Sv. Matúša, apoštola a evanjelistuSviatok
Streda22.9.Feria
Štvrtok23.9.Sv.: Pia z Pietrelčiny, kňazaSpomienka
Piatok24.9.Feria
Sobota25.9.Panny Márie v sobotuĽub.spomienka
Nedeľa26.9.26. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
  • Pozvánka na obnovu. Budúcu nedeľu 26.9. vás pozývame na duchovnú obnovu rodín a dospelých. Tieto stretnutia budú bývať spravidla každú 4. nedeľu o 15:00 v kostole. Čerpať budeme  zo série katechéz pápeža Františka na tému „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“. Vstup bude pre plne zaočkovaných, obnovu však bude možné sledovať aj online. Aby sme mohli pripraviť materiály pre účastníkov alebo poslali link na sledovanie duchovnej obnovy vás prosíme, aby ste sa prihlásili na mailovej adrese našej farnosti:  fara.poprad-velka@saleziani.sk
  • Našu ponuku si môžete rozšíriť tromi stretnutiami programu s názvom „Amoris pre manželov“, ktoré budú v októbri. Presnejšie info nájdete na plagátiku vo výveske, alebo na stránke www.amoris.sk
  • Sv. omše na budúci týždeň zostávajú v súčasnom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Povzbudzujeme vás, aby ste využili pre ľahšiu organizáciu prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, najmä v nedele, aby ste sa zbytočne nemuseli zdržiavať pri zapisovaní vo vchode do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

  • Celodenná farská adorácia – bude 23.9. – vo štvrtok. Začíname o 8:00 a končíme o 20:00. Pri sv. omšiach sa adorácia preruší. Prosíme tých, ktorí nám môžete pomôcť pri zabezpečení adorácie, aby ste sa zapísali do zoznamu na nástenke vo vchode do kostola.
  • Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

  Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

   Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

  Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.