22. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 4.9. — Féria
 Utorok 5.9. — Féria
 Streda 6.9. — Féria
 Štvrtok 7.9. Ssv. Marka, Melichara a Štefana – Košických mučeníkov Spomienka
 Piatok 8.9. Narodenie Panny Márie Sviatok
 Sobota 9.9. Sv. Petra Clavera, Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 10.9. 23. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Zbierka na Diecézny katechetický úrad je v túto v nedeľu (3.9.) po sv. omšiach. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za milodar na strechu orlovne od Bohu známych darcov v hodnote 2050,- eur.
 • Deň farnosti slávime v túto nedeľu 3.9.:
  • Poobede o 14:00 bude pobožnosť 1.nedele v kostole.
  • Program vo farskej záhrade začne o 14:30. Veľmi dobré je priniesť si svoje misky na guláš, a vítané sú koláčiky na podelenie, no najdôležitejšie je prísť – deti, mladí i dospelí, rodičia, starí rodičia i seniori.
  • Deti, ktoré si vypĺňali pracovný list s názvom Moje prázdniny v kostole nech si ho prinesú na poobedný program, vylosujeme výhercov.
  • Radi sa stretneme aj s rodinami prvoprijímajúcich i birmovancov.
 • Nedeľná sv. omša zameraná na účasť detí o 11:00 bude znova od budúcej nedele 10.9..
 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis je v našej farnosti v orlovni do 10.9.. Prístupná je po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).
 • Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.
 • Zapisovanie intencií na november bude v utorok 5.9. v kancelárii medzi 15:00-17:00 a potom po sv. omšiach (ak budú voľné termíny).
 • Prosbu o pomoc pri skúmaní histórie našej farnosti v rámci diplomovej práce nášho diakona Andreja Dominika nájdete v texte oznamov v 2. časti. Určite bude rád ak sa podľa možnosti zapojíte. Užitočné to bude aj pre našu farnosť.
 • Skúsenosť darovať svoje čas a sily. Pozvánka pre tých, čo nemajú ešte 30-dsať. “Saleziánske misie a Savio o.z.” – pozývame mladých ľudí do 30 rokov s obetavým srdcom a ochotou pre službu v rozvojových krajinách na ďalší ročník misijnej prípravy. Po úspešnom absolvovaní vás vyšleme do Kene, Tanzánie a iných krajín. Bližšie info a prihlášku nájdete na www.savio.sk Zaregistruj sa čo najskôr.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva(2) chcú prijať Peter Šimko (syn Mariána a Evy r. Ľorkovej) z farnosti Poprad-Matejovce a Lenka Poliačiková (dcéra Romana a Viery r. Jakubčákovej) z farnosti Poprad -Veľká.
  •  Podobne Dominik Horník (syn Štefana a Tatiany r. Korženovej) pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Daniela Girašková (dcéra Ľubormíra a Zuzany r. Držiakovej) pochádzajúca z farnosti Východná.
  •  Podobne(1)Tomáš Michlík (syn Emila a Anny r. Labašovej) bývajúci vo farnosti Poprad-Matejovce a Jana Burešová (dcéra Richarda a Jany r. Dugasovej) bývajúca v Poprade-Veľkej.
  • Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pobožnosť pri kríži. Na sviatok povýšenia Svätého kríža 14.9. 2023 bude o 17:00 stretnutie a pobožnosť pri kríži na starej ceste do Svitu pri červenej „vachtárni“.
 • Púť do Medžugoria. Účastníkom prišli do mailu už pokyny. Odchod autobusu je v nedeľu 10.9 o 13:00 od kostola.
 • Diakon Andrej Dominik v akademickom roku 2023/2024 píše diplomovú prácu na tému Farári a kapláni farnosti Poprad-Veľká v 20. storočí. Preto sa na vás veriacich obracia s prosbou o pomoc, aby by ste svoje spomienky a svedectvá o kňazoch pôsobiacich v našej farnosti doma spísali (ručne alebo v počítači) alebo nahrali audionahrávku a zaniesli na farský úrad alebo zaslali na e-mailovu adresu: addo.ddominik@gmail.com. Ak máte doma starších príbuzných, ktorí si určite pamätajú viac, bude rád, ak im v tejto práci pomôžete, a tak aj spoločne objavíte korene a niekdajší život nášho farského spoločenstva. Svedectvá sa môžu týkať rôznych oblastí, napr. ich život čností, kázanie, príprava na sviatosti, spôsob vedenia farnosti, život na fare, spoločenský život; ale i rôzne zážitky, ako si daných kňazov pamätáte.

Myslime najmä na týchto kňazov v našich modlitbách, aby ich Pán odmenil za ich námahu pri odovzdávaní pokladu viery a sami sa usilujme odovzdávať vieru druhým.

V našej farnosti pôsobili títo kňazi:

Farári:

Karol Pollák (1884-1911)              *3. 11. 1816 Levoča, + 22. 1. 1911 Poprad-Veľká

Alexander Boharčík (1911-1952)  *21. 12. 1869 Gánovce, +26. 10. 1956 Poprad-Veľká

Gabriel Chlebák (1952-1955)        *5. 10. 1911 Podolínec, +27. 2. 2001 Poprad-Veľká

Vladimír Študent (1996-2004)       *21. 2. 1944 Skalica, +2. 12. 2017 Galanta

Administrátori in spiritualibus:

Jakub Láng (1908-1909)                *17. 7. 1870 Mlynica, +2. 2. 1916 Bušovce

Michal Stanko (Sztankó) (1909-1911) *14. 10. 1883 Iliašovce, +30. 11. 1943 Stará Ľubovňa

Kapláni:

Andrej Háber (1902-1903)                *19.11.1877 Nižné Lapše, +15.7.1953 Slovenská Ves

Eugen (Eleuterius) Papp (1903-1906)*15.4.1877 Tisovec, +29.12.1956 Čenčice

Vincent Malinaj (1906-1908)      *12.2.1882, Vyšné Lapše, +22.6.1970 Partizánska Ľupča (Piešťany?)

Viktor Millan (1906)                         *27.12.1879 Ružomberok, + 24.3.1938 Spišská Kapitula

Jozef Hohol (1908)                       *5.3.1882 Podolínec, + 4.7.1942 Sabinov (pochovaný v Podolínci)

František Šofranko (1944-1947)   *19. 10. 1914 Stráže, + 3. 12. 1973 Haligovce

Martin Mikulec (1947-1953)             *9. 11. 1919 Ludrová, +14. 12. 2005 Ludrová (Štiavnička)

Ján Prno (1941-1943)                        *30. 5. Ľuborča 1913, + 24. 2. 1989 Pezinok (pochovaný  v Ľuborči)

 • Blahorečenie rodiny Ulmovcov.10.9. bude v Poľsku blahorečená rodina Ulmovcov aj s ich nenarodeným dieťatko. Je to veľká udalosť a jedinečná v histórii. Viac informácii nájdete TU.
 • Katechézy Dobrého pastiera. Aj tento školský rok Vašim deťom ponúkame program Katechézy Dobrého pastiera. Zúčastňovať sa ich môžu deti už od 3 rokov. Katechézy prebiehajú raz týždenne popoludní v priestoroch pastoračného centra v Poprade na Nábreží Jána Pavla II.15. Prihlasovanie a viac informácii získate mailom na:  katechezydp.poprad@gmail.com alebo na čísle 0908 645 417.
 • Modlitbový úmysel na september: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh pastoračného roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip (vysvetlenie): – Muž vysvetľuje žene, čo je ofsajd: „To máš tak, ako keby si bola v obchode skôr ako predavačka.“