21. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgický slávení:

 Pondelok 28.8. Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi Spomienka
 Utorok 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
 Streda 30.8. — Féria
 Štvrtok 31.8. — Féria
 Piatok 1.9. — Féria
 Sobota 2.9. Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 3.9. 22. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

Zbierka na Diecézny katechetický úrad bude v nedeľu 3.9.. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh zaplať.

Budúci týždeň je prvopiatkový. V piatok bude sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu bude pobožnosť o 14:00. Spovedáme pri sv. omšiach a v stredu, štvrtok, piatok od 17:30.

Bodka za prázdninami v Levoči bude 31.8.´23 pre chlapcov zo saleziánskych stredísk a farností. Pozývame chlapcov, ktorí sú vo veku od 4. ročníka a vyššie, aby prišli s nami poďakovať za prázdniny, našli si chvíľku na modlitbu s možnosťou sviatosti zmierenia, na spoločné slávenie eucharistie a spoločné stretnutie v saleziánskom štýle radosti a tvorivosti. Na Mariánsku Levočskú horu odchádza autobus z Veľkej od fary-saleziánskeho domu o 7:45.  Program na Hore končí o 16:00.

Deň farnosti oslávime v nedeľu 3.9.. Pri sv. omšiach začneme modlitbou k Duchu Svätému – na začiatok školského roka. Poobede o 14:00 bude pobožnosť 1.nedele v kostole. Program vo farskej záhrade začne o 14:45. Veľmi dobré je priniesť si svoje misky na guláš, a vítané sú koláčiky na podelenie, no najdôležitejšie je prísť – deti, mladí i dospelí, rodičia, starí rodičia i seniori.

Nedeľná sv. omša o 11:00 bude až od 10.9..

Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis je v našej farnosti v orlovni do 10.9.. Prístupná je po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).

Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.

Úradné hodiny počas zvyšku prázdnin nebudú. V prípade potreby nás kontaktujete na t.č. 0919 147 900 alebo na farskom maili: fara.poprad-velka@saleziani.sk.

Prosbu o pomoc pri skúmaní histórie našej farnosti v rámci diplomovej práce nášho diakona Andreja Dominika nájdete v texte oznamov v 2. časti. Určite bude rád ak sa podľa možnosti zapojíte. Užitočné to bude aj pre našu farnosť.

Ohlášky:

 • Sviatosť manželstva(1) chcú prijať Peter Šimko (syn Mariána a Evy r. Ľorkovej) z farnosti Poprad-Matejovce a Lenka Poliačiková (dcéra Romana a Viery r. Jakubčákovej) z farnosti Poprad -Veľká.
 • Podobne Dominik Horník (syn Štefana a Tatiany r. Korženovej) pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Daniela Girašková (dcéra Ľubormíra a Zuzany r. Držiakovej) pochádzajúca z farnosti Východná. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

Diakon Andrej Dominik v akademickom roku 2023/2024 píše diplomovú prácu na tému Farári a kapláni farnosti Poprad-Veľká v 20. storočí. Preto sa na vás veriacich obracia s prosbou o pomoc, aby by ste svoje spomienky a svedectvá o kňazoch pôsobiacich v našej farnosti doma spísali (ručne alebo v počítači) alebo nahrali audionahrávku a zaniesli na farský úrad alebo zaslali na e-mailovu adresu: addo.ddominik@gmail.com. Ak máte doma starších príbuzných, ktorí si určite pamätajú viac, bude rád, ak im v tejto práci pomôžete, a tak aj spoločne objavíte korene a niekdajší život nášho farského spoločenstva. Svedectvá sa môžu týkať rôznych oblastí, napr. ich život čností, kázanie, príprava na sviatosti, spôsob vedenia farnosti, život na fare, spoločenský život; ale i rôzne zážitky, ako si daných kňazov pamätáte. Myslime najmä na týchto kňazov v našich modlitbách, aby ich Pán odmenil za ich námahu pri odovzdávaní pokladu viery a sami sa usilujme odovzdávať vieru druhým.

V našej farnosti pôsobili títo kňazi:

 • Farári:
  • Karol Pollák (1884-1911)              *3. 11. 1816 Levoča, + 22. 1. 1911 Poprad-Veľká
  • Alexander Boharčík (1911-1952)  *21. 12. 1869 Gánovce, +26. 10. 1956 Poprad-Veľká
  • Gabriel Chlebák (1952-1955)        *5. 10. 1911 Podolínec, +27. 2. 2001 Poprad-Veľká
  • Vladimír Študent (1996-2004)       *21. 2. 1944 Skalica, +2. 12. 2017 Galanta
 • Administrátori in spiritualibus:
  • Jakub Láng (1908-1909)                *17. 7. 1870 Mlynica, +2. 2. 1916 Bušovce
  • Michal Stanko (Sztankó) (1909-1911) *14. 10. 1883 Iliašovce, +30. 11. 1943 Stará Ľubovňa
 • Kapláni:
  • Andrej Háber (1902-1903)            *19.11.1877 Nižné Lapše, +15.7.1953 Slovenská Ves
  • Eugen (Eleuterius) Papp (1903-1906)*15.4.1877 Tisovec, +29.12.1956 Čenčice
  • Vincent Malinaj (1906-1908)        *12.2.1882, Vyšné Lapše, +22.6.1970 Partizánska Ľupča (Piešťany?)
  • Viktor Millan (1906)                     *27.12.1879 Ružomberok, + 24.3.1938 Spišská Kapitula
  • Jozef Hohol (1908)                       *5.3.1882 Podolínec, + 4.7.1942 Sabinov (pochovaný v Podolínci)
  • František Šofranko (1944-1947)  *19. 10. 1914 Stráže, + 3. 12. 1973 Haligovce
  • Martin Mikulec (1947-1953)         *9. 11. 1919 Ludrová, +14. 12. 2005 Ludrová (Štiavnička)
  • Ján Prno (1941-1943)                    *30. 5. Ľuborča 1913, + 24. 2. 1989 Pezinok (pochovaný  v Ľuborči)

Upratovanie kostolaTU nájdete k nahliadnutiu rozpis. Počítame aj s novou posilou.

Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti s plánom cesty nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť. Ešte potrebujeme zopár účastníkov (5-6), aby sa púť mohla zrealizovať.

Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie. Ako na to, nájdete info TU.

Katechézy Dobrého pastiera. Aj tento školský rok Vašim deťom ponúkame program Katechézy Dobrého pastiera. Zúčastňovať sa ich môžu deti už od 3 rokov. Katechézy prebiehajú raz týždenne popoludní v priestoroch pastoračného centra v Poprade na Nábreží Jána Pavla II.15. Prihlasovanie a viac informácii získate mailom na:  katechezydp.poprad@gmail.com alebo na čísle 0908 645 417.

Modlitbový úmysel na september: (Tu sú ostatné)

 • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
 • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
 • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh pastoračného roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.

Vtip (zmysel pre humor):  – V zubárskom kresle sedí vydesený muž: – Pán doktor, ešte jedna otázka. Ste si istý, že dokážete vytrhnúť zub bezbolestne? – No nie vždy. Pred týždňom som si napríklad pri vyťahovaní zuba vykĺbil ruku.