Na kolenách pred Pánom za…

Vďaka všetkým, ktorí sa počas týchto dvoch mesiacoch ozvali, zapojili slovom, modlitbou, skutkom… To, ako budeme pokračovať na ceste nášho povolania závisí od nás, od spolupráce s Nebeským Otcom, ktorý nám daroval vo svojom Synovi všetko… Skrze Syna máme účasť na Duchu Svätom, aby sme neboli odkázaní na ducha tohto sveta, ktorý rozdeľuje, ale na živote, ktorý vedie k spoločenstvu – ktorý spája.

Čo urobíš tento rok pre spoznávanie svojho povolania a pre odovzdávanie viery? Sme pozvaní objavovať a žiť svoju “Malú cestu”, ktorá vedie do neba. V ponuke tento rok sú duchovné obnovy, budovanie spoločenstiev a kalendár podujatí, ktorý predstavíme na Dni farnosti 3.9.2023. (Sledujte oznamy)

Niektoré veci môžme robiť iba na kolenách… Ozaj, koľko potrebujeme, aby sme mohli žiť radostne a pokojne…, aby sme mohli rozvíjať svoju vieru a odovzdávať ju iným? V našej farnosti stále chýbajú dospelí animátori spoločenstiev rodín, vedúci príprav na sviatosti… dospelí, ktorí poznajú dar svojho povolania… Vďaka všetkým, ktorí si nezatvrdzujú srdcia pred Pánom a jeho pozvaniami.