15. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 17.7. Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka
 Utorok 18.7. — Féria
 Streda 19.7.  Féria
 Štvrtok 20.7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 21.7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 22.7. Sv. Márie Magdalény Sviatok
 Nedeľa 23.7. 16. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Prímestský tábor vo Veľkej i v oratóriu na sídlisku Juh bude v tomto týždni od pondelka do piatku. Prosíme o modlitby za podujatia, ktoré organizujeme počas prázdnin i za všetkých, ktorí majú voľnejšie dni, aby načerpali nové sily na tele i na duši a našli si dostatočný čas na posilnenie svojho vzťahu s Nebeským Otcom. Ďalšie modlitbové úmysly nájdete v druhej časti oznamov.
 • Pozývame vás, milí bratia a sestry, na púť do Medžugoria, ktorá bude 10.-16.9.2023. Info k púti nájdete (TU) v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Ohlášky:
  • Na sviatosť manželstva(2) sa pripravujú Michal Oračko (syn rodičov Ivana a + Margity r. Hangurbadžovej) bývajúci vo f. Poprad-Veľká a Simona Polhošová, (dcéra Kolomana a Dariny r. Polhošovej) bývajúcej vo f. Poprad-Veľká.
  • Podobne Lukáš Benko (syn Juraja a Andrey r. Števčekovej) bývajúci vo f. Poprad-Veľká a Nikola Baľáková (dcéra Juraja a Dagmary r. Poskočilovej) bývajúca vo f. Poprad.
  • Podobne(1)Ľubomír Pour (syn Ľubomíra a Zdenky r. Tatkovskej) bývajúci v Batizovciach a Dominika Urdzíková (dcéra Marka a Gabriely r. Urbanovej) bývajúca vo farnosti Poprad-Veľká.
  • Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na júl: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.
  • Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.
  • Farnosti: Za obnovenie viery v našich rodinách a za spoluprácu tých, čo majú dar sviatosti manželstva a kňazstva na budovaní Božej rodiny (farnosti).
 • Vtip („počuje ešte?“):  „Dcérka, nepočúvaj tú hudbu tak hlasno, ešte nám ohluchneš!“ „Ďakujem mami, už som jedla…“