13. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení

 Pondelok 3.7. Sv. Tomáša, apoštola Sviatok
 Utorok 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej  Ľubovoľ. spomienka
 Streda 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov Slávnosť
 Štvrtok 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 7.7. Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza; Prvý piatok Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 8.7. Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 9.7. 14. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy

 • Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca vyniesla minulú nedeľu 935,- €. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Podobne Bohu známym darcom za 100,- € na kostol a 600,- € na strechu orlovne.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nebude, ostatné zostanú. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prvopiatkový týždeň. V piatok (7.7.) je sv. omša aj o 7:00. Spovedáme večer pri sv. omšiach, okrem toho v stredu, štvrtok a piatok od 17:30.  V dnešnú nedeľu (2.7.) je pobožnosť 1. nedele o 14:00. (Prvá sobota už bola.)
 • Úmysly sv. omší budeme zapisovať v utorok 4.7. od 15:00-17:00 v kancelárii farského úradu, potom po sv. omšiach, pokým budú voľné miesta.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v utorok (4.7.) po sv. omši.
 • Ohlášky
  • Na sviatosť manželstva sa pripravujú Samuel Mucha (syn rodičov Bystríka Muchu a Ľudmily r. Chrenkovej) pochádzajúci z f. Poprad- Veľká a Carmen Alexandry Almeidy Buzio Dos Reis, (dcéry Francisca Mauela Buzio Dos Reis a Márie Docéu Almeidy) pochádzajúcej Beiry z Mozambiku.
  • Podobne Tomáš Vlasko (syna Vladimíra a Evy r. Chamilovej) pochádzajúci z f. Levoča a Jana Frisíková (dcéry Pavla a Jany r. Planej) pochádzajúca z f. Poprad-Veľká. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Súťaž na leto – deti si môžu po sv. omši zobrať v sakristii, alebo z košíka pod chórom pomôcku s názvom „Moje prázdniny v kostole“. Slúži na to, aby sme rozvíjali priateľstvo s Ježišom aj cez prázdniny. Po prázdninách si urobíme vyhodnotenie. To, čo sa podarí, prineste na Deň farnosti, ktorý bude v 1. septembrovú nedeľu – 3.9. popoludní.
 • Čítanie na prázdniny najmä pre rodičov. Kniha: Ak ma ľúbiš, nedovoľ mi všetko. Ako nájsť rovnováhu medzi rodičovskou autoritou a prirodzeným vývojom dieťaťa. Autor Amadeo Cencini • TV LUX (2023)
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Info k púti do Medžugoria, ktorá bude od 10.-16.9. 2023 nájdete TU. V sakristii kostola sa ešte môžete prihlásiť.
 • Modlitbový úmysel na júl: Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.
  • Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.
  •  Farnosti: Za obnovenie viery v našich rodinách a za spoluprácu tých, čo majú dar sviatosti manželstva a kňazstva na budovaní Božej rodiny (farnosti).
 • Vtip (strážny pes):  Haló, volám ohľadne toho strážneho psa, čo sme si od vás kúpili. Môžete nám poradiť, ako to máme zariadiť, aby nás pustil domov?