12. nedeľa v cezročnom období

liturgický kalendár:

 Pondelok 26.6. —  Féria
 Utorok 27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  Ľubovoľ. spomienka
 Streda 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka Spomienka
 Štvrtok 29.6.  Sv. Petra a Pavla Slávnosť
 Piatok 30.6. Prvých sv. mučeníkov Ríme Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 1.7. Prvá sobota v mesiaci Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 2.7. 13. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca je dnes (25.6.) v nedeľu po sv. omšiach. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Sv. omše na slávnosť sv. Petra a Pavla budú o 7:00, 17:00 a 18:30.
 • 1.7. je prvá sobota v mesiaci – sv. omša bude aj ráno o 7:30 a po nej fatimská pobožnosť. V nedeľu 2.7. je o 14:00 pobožnosť prvej nedele.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nebude, ostatné zostanú. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Piknik na záver školského roka s malým vyhodnotením – je v túto nedeľu(25.6.) pri saleziánskej chate na Kvetnici o 15:00 (odkaz na mapu). Pozývame rodičov, deti i seniorov (teda aj rodiny prvoprijímajúcich, birmovancov, stretkárov i animátorov a všetkých, ktorí radi strávia s nami popoludnie). Radi sa podelíme o to, čo máme, i o to, čo prinesiete.
 • Vyšlo nové číslo edície Viera do vrecka s názvom „Veselo o saleziánoch“, tentokrát od saleziána don Jozefa Luscoňa. K dispozícii je aj v túto nedeľu po sv. omšiach (2,50€). Pozývame vás kráčať spolu s nami k 100.-výročiu príchodu saleziánov na Slovensko (2024).
 • Súťaž na leto – deti si môžu po sv. omši zobrať v sakristii, alebo z košíka pod chórom pomôcku na nedeľu s názvom „Moje prázdniny v kostole“. aby sme rozvíjali priateľstvo s Ježišom aj cez prázdniny. Po prázdninách si urobíme vyhodnotenie. To, čo sa vám podarí, prineste na Deň farnosti, ktorý bude v 1. septembrovú nedeľu – 3.9. popoludní.
 • Púť do Medžugoria 10.-16.9. 2023. Prihlásiť sa môžete v sakristii, program si môžete pozrieť vo výveske, alebo cez link v oznamoch nižšie.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva prijmú Matúš Nadžady pochádzajúci z Popradu-VeľkejAlexandra Pisarčíková, pochádzajúca z farnosti Poprad-Juh.
  • Podobne Samuel Mucha (syn rodičov Bystríka Muchu a Ľudmily r. Chrenkovej) pochádzajúci z f. Poprad- Veľká a Carmen Alexandry Almeidy Buzio Dos Reis, (dcéry Francisca Mauela Buzio Dos Reis a Márie Docéu Almeidy) pochádzajúcej Beiry z Mozambiku.
  • Podobne Tomáš Vlasko (syna Vladimíra a Evy r. Chamilovej) pochádzajúci z f. Levoča a Jana Frisíková (dcéry Pavla a Jany r. Planej) pochádzajúca z f. Poprad-Veľká. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Prehľad letných táborov,, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Modlitbový úmysel na júl: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.
  • Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.
 • Vtip (objav zo školy): „Ako sa nazýva cicavec, ktorý nemá zuby?“ „Dedko.“