Národný týždeň manželstva 12.-18.2.

Gratulujeme tým, ktorým sa podarilo zachytiť tento pekný týždeň :-) Vrátiť sa k jeho podnetom je stále možné na stránke NTM. Témou tohto roka boli vitamíny pre vzťah.

Niekedy nie je jednoduché vytvoriť si čas na podstatné veci, alebo pre tých najbližších. Práve preto je potrebné pripomínať si to a dávať sily dokopy.

Je dobrou správou, že niektoré veci sú nám ponúknuté bez toho, aby sme ich museli vymyslieť alebo s námahou vytvoriť. Medzi ne patrí aj manželstvo. Pochádza totiž z “Božej dielne”, nie z ľudských projektov a predstáv. Hoci Nebeský Otec chce snívať a spolupracovať s nami, niektoré dôležité veci nás učí rešpektovať alebo jednoducho prijať, aby sme zažili Jeho dobrotu a starostlivosť. Chce nás obdarovať Jeho prítomnosťou, ktorá je zdrojom ľudskej lásky i jej naplnením.

Až vtipným spôsobom hovorí o Jeho prítomnosti svieca, ktorá znázorňuje vzťahy Boha a manželov (tu si môžete celý súbor stiahnuť, alebo si môžete pozrieť vysvetlenie pod textom). Je podnetnou inšpiráciou pre uvažovanie i pre dialóg. Pre tých, ktorý by chceli pokračovať v objavovaní a prakticky prežívať spoluprácu s Božou láskou, ktorá je prítomná za každých okolností, ponúkame do vašej pozornosti publikáciu s názvom Malá cesta kresťanských manželov. Všetkým prajeme radosť z objavovania doteraz nepoznaného či už spôsobom uvažovania a dialógu medzi manželmi samými, alebo v spoločenstve.

Prvá strana opisu sviece:

Druhá strana: