Nedeľa – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 6.6. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
 Utorok 7.6. — Féria
 Streda 8.6. — Féria
 Štvrtok 9.6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Sviatok
 Piatok 10.6. — Féria
 Sobota 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
 Nedeľa 12.6.  Najsvätejšej Trojice Slávnosť
 • Dnes končí veľkonočné obdobie.
 • Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu vyniesla 865,- eur.  Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Ďakujeme aj Bohu známym darcom za milodar na kostol v hodnote 150 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Stretnutie Synody o synodalite (posledná téma) bude (dnes) po pobožnosti 1. nedele, ktorá je o 14:00 a tiež bude možnosť v utorok po večernej sv. omši. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). 
 • Brigáda pokračuje, potrebujeme natrieť dosky s olejom, kto by mal záujem a chuť nech sa prihlási.
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na august bude v utorok na farskom úrade v čase úradných hodín medzi 15:00 – 17:00. Potom bude možnosť po večerných sv. omšiach.
 • Púť do Ríma. Máme ešte dve voľné miesta. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii, alebo u pána farára. Stretnutie pútnikov prihlásených na púť do Ríma bude v piatok 10.6.2022 po večernej sv. omši.
 • Budúcu nedeľu (12.6.) bude stretnutie rodín prvoprijímajúcich. O 15:00 začneme modlitbou v kostole, pokračovať budeme na farskom dvore.  
 • Prihlasovanie na ďalšiu prípravu na 1. sv. prijímanie je v júni (v závere 2. ročníka). Okrem vypísania  online formulára – prihlášky (TU je) je potrebné, aby rodičia s dieťaťom prišli osobne na stretnutie  s kňazom, ktorý vedie prípravu. Najlepšie cez úradné hodiny (15:00-17:00) 14. alebo 16. júna. Iný čas je potrebné dohodnúť si vopred. Príprava – začína v septembri 2022. Dátum zverejníme vo farských oznamoch. (Formulár prihlášky a ďalšie info nájdete na našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/eucharistia/ )
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: (3)Tomáš Zindler bývajúci v Pustějove (ČR) a Zuzana Slotová z Popradu Veľkej. (2)Podobne Matúš Maličký z Popradu a Jana Zemanová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.       

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť TU (Slovenská verziatext s notami).  Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Do pozornosti dávame zaujímavé krátke katechézky (Ego_sum_studio.sk klikni TU) pre deti a mladých, ktoré si môžete pozrieť cez Youtube.
 • Vtip – V kostole mamka po prvýkrát povzbudzuje malého Maťka k modlitbe ruženca. Doma sa zvykli spolu modliť desiatok ráno i večer. – Ale ja predsa nie som v pyžame!