Synoda pre každého

Najbližšie stretnutie je 7.6. (utorok) po sv. omši. Kde? v Orlovni.

10. téma: rozlišovanie a rozhodovanie (posledná téma z10).

Všetkých 10 tém nájdete (TU).

O čo ide? Potrebujeme sa stretávať, aby sme hľadali spoločnú reč… Tieto témy nám pomáhajú uvedomiť si, že Duch Svätý buduje spoločenstvo Cirkvi cez každého. Cez každého chce vyjadriť spoluúčasť, spolupatričnosť, … každého chce zapojiť do komunikácie, do budovania spoločenstva Cirkvi – do spoločného kráčania ( čo je vlastne synodalita).

10. téma: rozlišovanie a rozhodovanie (bude v nedeľu 5.6. po pobožnosti, ktorá býva o 14:00 a končí cca o 14:30, stretnutie bude v orlovni, druhý termín je v utorok 7.6. po večernej sv. omši)

Video k 10. téme (TU)

Text k 10. téme (TU)

9. téma: rozlišovanie a rozhodovanie

Video k 9. téme (TU)

Text k 9. téme (TU)

Zhrnutie podnetov (TU)

8. téma: Autorita a spoluúčasť

Video k 8, téme (TU)

Text k 8. téme (TU)

Zhrnutie podnetov (TU)

7. téma: Ekumenizmus (1.5.)

Video k 7. téme (TU)

Text k 7. téme (TU)

Zhrnutie podnetov (TU)

6. téma: Dialóg v Cirkvi a spoločnosti (1.5.2022)

Video k 6. téme (TU cca 8:51 min)

Text k 6. téme (TU)

Zhrnutie podnetov (TU)

5. téma: Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu. (13.3.2022)

Všetkých Vás povzbudzujeme k zamysleniu sa nad touto témou v atmosfére modlitby a duchovného rozlišovania.

Video k 5. téme (TU cca 8 min.)

Textový materiál je (TU)

Svoje postrehy a odpovede (na tieto) na otázky môžete poslať na mailovú adresu farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk

Tu budú naše odpovede. (ešte nie sú…)

4. téma: Slávenie

Táto téma bude na stretnutí farníkov 1.3. (utorok) po večernej sv. omši v kostole. Druhé stretnutie bude v 1. pôstnu nedeľu (6.3.) po krížovej ceste.

Tu si môžete pozrieť texty. Alebo si vypočujte a pozrite sprievodné video.

3. téma: Vyjadrenie názoru

25.1.2022 uverejnené a doplnené o spracovania tém 1., 2. a 3. (nájdete ich cez linky v jednotlivých častiach)

Online stretnutie bude 25.1.2022 o 20:00 (ak nemáte ešte link na online stretnutie, pošlite požiadavku na fara.poprad-velka@saleziani.sk )

Podklady k 3. téme synodálnych konzultácií, ktorá má názov „Vyjadrenie názoru“, spracoval o. Ľuboš Laškoty, člen Diecézneho synodálneho tímu Spišskej diecézy. Videospracovanie si môžete pozrieť tu
A tu je text, ktorý môžete použiť pri zamýšľaní sa nad touto témou.

Povzbudzujeme všetkých k hľadaniu odpovedí v atmosfére modlitby, v ktorej očakávajme svetlo práve od Božieho Ducha, ktorého vanutie túžime pocítiť v Cirkvi dnes. Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí nám už zaslali podnety k predchádzajúcim dvom témam a povzbudzujeme aj ostatných, ktorí sú zapojení v tomto procese ako jednotlivci, aby tak urobili po každej téme. Veľmi nám to uľahčí prácu pri spracovávaní tém. (mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk )

Tu sú odpovede na otázky z 3. témy – môžete nám poslať ešte pripomienky a spresnenie

_________

2.téma Synody o synodalite: Počúvanie (Cez koho počúvam-e Boha? Môže hovoriť aj cezo mňa?)

Sprievodné video

Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do 1. témy. Stále je možnosť zapojiť sa a poslať mail s odpoveďami na 4 otázky z 1. stretnutia (sú v závere prezentácie). Ak by bolo potrebné ich dovysvetľovať, stačí sa ozvať :-) Po spracovaní odpovedí výsledky (návrhy) zašleme diecéznemu koordinátorovi.

Tu sú odpovede na otázky z 2. témy – môžete nám poslať ešte pripomienky a spresnenie

________

1.téma Synody o synodalite: Spoločníci na ceste (S kým kráčam-e spoločne?)

Prezentácia z 1. stretnutia

Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili, že patria do našej farnosti a zapojili sa.

Tu je video k prvej téme

Tu sú odpovede na otázky z 1. témy – môžete nám poslať ešte pripomienky a spresnenie

________

Uverejnené 30.11. 2021:

Pokračujeme v objavovaní. Tu si môžeme vypočuť a uvažovať o pozvaní do synody – aby sme si osvojili o čo v nej ide

Uverejnené 18.11. 2021

Postupne zverejňujeme materiály o synode, ktorá sa venuje synodalite Cirkvi. Týka sa to každého z nás, ktorí do Cirkvi patríme.

  1. V prvom rade sme pozvaní modliť sa, aby sme neprepadli klaňaniu sa svojim predstavám, ale sme sa otvorili pre vzájomné počúvanie i pre impulzy Ducha Svätého. Teda začíname.

Pre začiatok si stačí preštudovať i premodliť dokument Vademecum spolu s Prípravným dokumentom.

Diecézny koordinátor dp. Patrik Taraj a prípravný tím z našej diecézy nám ponúka aj prezentáciu o tom, čo synoda je a čo nie je, čo je jej cieľom a aké kroky sú pred nami.

Buďme kreatívni, aby sa zapojilo čo najviac ľudí z našej farnosti, alebo z nášho okolia. Prosme si o dar ohľaduplnej vnímavosti a tvorivosti, odvahy i počúvania, aby sme zachytili, čo nám chce Duch Svätý povedať, cez týchto ľudí – na čo upriamiť našu pozornosť. Pokúsme sa podnety zachytiť a spracovať do výstupov (záverov). Hľadajme teda múdrosť medzi starými, novosť medzi mladými, ale aj potreby a bolesť medzi zranenými a núdznymi.

Spôsob našich stretnutí resp. komunikácie bude závisieť od súčasných pandemických obmedzení. V tomto čase nám zostáva mailová forma komunikácie: fara.poprad-velka@saleziani.sk

Časom pridáme ďalšie informácie