30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (25.10.2020)

Pondelok26.10.Výročná slávnosť posviacky chrámuSlávnosť
Streda28.10.Sv. Šimona a Júdu, apoštolovSviatok
Nedeľa1.11.Slávnosť všetkých svätýchSlávnosť
 • Od soboty (24.10.2020) vrátane do 1.11. – nie sú verejné sv. omše.

(pozri aj: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/ )

 • V nedeľu 1.11. odvysielame sv. omšu online – bez účasti ľudu cez odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=kUuG2R_YemQ&feature=youtu.be

 • kancelária farského úradu zostáva zatvorená / v prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky (0919 147 900) alebo mailom (dominik.vins@saleziani.sk)
 • sviatosť zmierenia sa verejne nevysluhuje, vo vážnych prípadoch nás však môžete kontaktovať na telefónnom čísle (0919 147 900)
 • úmysly svätých omší sa slúžia v tom dni, na ktorý boli zapísané.
 • Mimoriadny čas pre domácu cirkev (bunku spoločnosti a Cirkvi)

       Tento čas je mimoriadnym časom pre posilnenie vzťahov v domácej cirkvi – v rodine –  teda doma v spoločenstve Boha s ľuďmi. Toto je prvé miesto, kde učíme kultúre života: vzájomnej pozornosti, ohľaduplnosti a láskavosti v spolupráci. Na prvom mieste sú v tomto čase tí najohrozenejší: starí, chorí i deti. Ak starí rodičia nebývajú u nás doma, zavolajme im každý deň a ak im treba pomôcť, tak buďme ochotní, nájdime pre nich čo najlepšiu a najbezpečnejšiu pomoc. Nech cítia, že sú milovaní. Sú darom, lebo pri nich sa učíme skutočne – nezištne milovať. A možno je to aj čas odpúšťania. Tu je niečo čerstvé – pár silných svedectiev, čo prináša odpustenie – na Youtube nájdeš:

NIE 7, ALE 77x :: 01. Večer odpustenia a zmierenia

 • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať :
  • Ľubomír Žifčák z farnosti Poprad a Lenka Pitoňáková z farnosti Poprad – Veľká. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejaké prekážky, nech ich nahlási na farskom úrade.
 • Sviečka za nenarodené deti. Pozývame Vás 2. novembra, aby ste si zapálili sviečku v oknách u seba doma alebo na cintoríne (po uvoľnení opatrení), či pri pamätníku nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné zapáliť aj virtuálne sviečku na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena jednej sviečky je 1 euro. Viac informácii nájdete na plagátikoch, alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Info ohľadom odpustkov (podľa nových usmernení)

dávame vám do pozornosti oficiálny preklad dokumentu – dekrétu Apoštolskej penitenciárie (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-o-moznosti-ziskat-uplne-odpustky-pre-zomrelych-veriacich-pocas-pandemie-covid-19), ktorým sa upravujú podmienky získania úplných odpustkov pre zomrelých počas tohtoročného novembra. 

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

 • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
 • svätý ruženec,
 • korunka Božieho milosrdenstva
 • alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
 • alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
 • alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.
Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel pripomínajú aj platné usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19. marca (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-apostolskej-penitenciarie-ohladom-sviatosti-zmerenia-v-aktualnej-situacii-pandemie).

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.

________

Na Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska sa mnohí obrátili s otázkami, ktoré sa týkajú oznámeného zákazu vychádzania. V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:
„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15m2).

Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov.