Nedeľná sv.omša z Veľkej (online o 9:30)

V nedeľu 25.10. o 9:30 sa pokúsime odvysielať sv. omšu online – bez účasti ľudu.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aG2gR9sMaJU&feature=youtu.be