6. nedeľa v cezročnom období (13.2.2022)

 • Prehľad liturgických slávení
Pondelok14.2. —Féria
Utorok15.2.Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa a patrónov EurópyFéria
Streda 16.2. —Féria
Štvrtok17.2. Siedmych svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny MárieĽub. spomienka
Piatok18.2. —Féria
Sobota 19.2. Prebl. Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa20.2.7. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Stretnutie s jednotlivými rodinami prvoprijímajúcich bude v túto nedeľu alebo v deň, ako ste sa prihlásili. Ak niekto nemá ešte termín, nech sa ohlási čím skôr.
 • V utorok (15.2.) máme farskú adoráciu. Začiatok je o 14:00 a záver je pred sv. omšou o 18:20. V tejto adorácii prosíme predovšetkým za celú našu diecézu. Aby sme zabezpečili službu počas celej adorácie, vo vchode do kostola nájdete zoznam, kde sa môžete zapísať na jednotlivé polhodinky.
 • Stretnutie ekonomickej farskej rady bude v utorok (15.2.) po sv. omši o 19:15.
 • Od14.-20. februára 2022 je Národný týždeň manželstva. V tomto roku rodiny je zvlášť peknou príležitosťou poďakovať za tento dar i využiť ponuky pre jeho rozvíjanie. Námety nájdete aj na stránke ntm.sk. Tiež veľmi odporúčanou aktivitou na celý rok je prečítať si exhortáciu pápeža Františka „Amoris laetitia“ (slov. „Radosť lásky“).
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistie pre imobilných. Pre tých, ktorí už kvôli chorobe a veku nemôžu chodiť do kostola otvárame ponuku pristupovať k svätej spovedi a k svätému prijímaniu pred prvým piatkom. Ak ešte ku vám nechodíme, stačí sa zapísať do zoznamu v sakristii. Ak by bol záujem o častejšie pristupovanie ku svätému prijímaniu, prosíme dať do poznámky.
 • Saleziáni Slovenskej provincie majú tento týždeň kapitulu. Je to stretnutie spolubratov, ktorí zastupujú jednotlivé komunity a hľadajú odpovede na znamenia dnešných čias. Prosíme o modlitby, aby sme zachytili vanutie Ducha Svätého a riadili sa Jeho múdrosťou.

Rôzne:

 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP tak ako doteraz. Treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc. Stále platí možnosť individuálnej pastorácie pre všetkých.
 • Krása liturgie. Liturgia je činnosťou Ježiša Krista, ktorého súčasťou je Jeho celé Tajomné telo (Cirkev). Pre skrášlenie slávenia svätých omší a liturgických slávení je potrebná príprava a zapojenie každého podľa darov, aké dostal. Pole je široké: estetika prostredia a jeho čistota (upratovanie a výzdoba), remeselné práce na liturgickom priestore a zariadení, spev pri svätých omšiach a hudobné doprevádzanie, čítanie čítaní a prosieb, spev žalmu, miništrovanie, pomoc pri organizovaní slávností. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate, ale povzbudzujeme aj tých, ktorí sa ešte nezapojili. Liturgia teda nie je niečo súkromné – pre vlastné potreby… Je to slávenie Božej lásky, na ktorej máme účasť, v jej prijímaní i darovaní. Jednou z hlavných úloh rodičov je vovádzanie svojich detí do liturgického slávenia. Kto by sa chcel zapojiť, stačí sa prihlásiť v sakristii, alebo na fare.
 • Časy sv. omší. Cez týždeň (pondelok – nedeľa) sú sv. omše o 18:30. V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30. V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30. Cez prázdniny a slávnosti môžu byť zmeny – ktoré ohlásime v oznamoch.
 • Púť do Ríma: …Pôjdeme na návštevu Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audienciu. Medzitým nás čaká návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v  centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Zatiaľ podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

 • Vtip: Povzdych pána kaplána: „Náš pán farár sú už ako Pánbožko. Cez týždeň neviditeľný a v nedeľu nepochopiteľný“.