Karneval na ľade

Polročné prázdniny, mráz a ochotní animátori sú priaznivou konštaláciou pre našich mladších. V piatok cez polročné prázdniny (4.2.2022) sa uskutočnil karneval na ľade – na farskom dvore. Cieľovou skupinou boli deti zo stretiek z našej farnosti.

Balóny, občerstvenie, hudba… to všetko bolo pripravené a čakalo sa len na deti v maskách. Deti začali prichádzať a ľad sa pomaly napĺňal. Neskôr prišila na rad prehliadka masiek. Každá maska sa predstavila porote, ktorá ich po celý čas sledovala a vyberala najkrajšie masky a najlepších korčuliarov. Pre deti boli pripravené hry, ktoré si zahrali aj spolu s animátormi – rybár, balóny a ihly, ‘naháňačka’. Pomedzi tieto hry deti mohli korčuľovať alebo si dať niečo pod zub. Na koniec programu porota vyhlásila víťazov, ktorí dostali malú sladkosť. Po vyhodnotení si deti zatancovali na ľade po prvýkrát bansy.

Počas celého karnevalu vládla výborná atmosféra, ktorú si užili deti aj animátori. Teší nás, že táto akcia bola úspešná a mohli sme niečo také pripraviť, keďže počas tejto “korona-situácie” je náročnejšie organizovať spoločné maxistretká. (Norika K. a foto Lenka K.)

Zopár záberov:

Naši animátori s don Ľubošom

A ďalšie:

Tu si môžete pozrieť všetky…