4. adventná nedeľa

Liturgický prehľad na 4.adventnú nedeľu

 Pondelok  18.12. —  Féria
 Utorok  20.12.   Féria
 Streda  21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi  Spomienka
 Štvrtok  22.12. —  Féria
 Piatok  23.12. Sv. Jána Kentského, kňaza  Spomienka
 Sobota  24.12. —  Féria
 Nedeľa  25.12. Slávnosť narodenia Pána    Slávnosť

Oznamy

 • Krabičky plné lásky“, pre starkých z našej farnosti môžete doniesť po svätých omšiach ešte dnes vo 4. adventnú nedeľu (18.12.2022 ) do orlovne. Bližšie informácie na stránke farnosti a na letáčikoch v kostole (alebo TU).
 • Farský punč. Srdečne chceme poďakovať p. Fričovi a členom farskej charity za prípravu punču a službu po svätých omšiach. Tak isto ďakujeme všetkým, ktorí ste darovali kúsok zo svojho času bratom a sestrám našej farskej rodiny. Váš príspevok pre chudobných v našej farnosti bol 700 eur.
 • Koncert Posolstvo Vianoc – bude dnes v nedeľu (18.12.) o 15:00 v evanjelickom kostole vo Veľkej. Srdečne ste pozvaní.
 • Spovedanie bude do štvrtka 22.12. (vrátane) pri svätých omšiach. Od piatku 23.12. do 1.11.2023 bude možnosť iba po svätých omšiach – bude však potrebné osloviť kňaza v sakristii.
 • Budúci týždeň bude v komunite saleziánov vizitácia. Príde otec provinciál. S farskou radou sa stretne vo štvrtok o 19:45.
 • Sv. omše 24.12. budú o 7:00, 16:00 (vigília narodenia Pána), 22:00 (sv. omša v noci) a o 24:00 (polnočná – resp. 25.12. o 0:00).
 • Sv. omše 25.12. a 26.12. budú ako v nedeľu (7:00, 9:30, 11:00, 18:30).
 • 25.12. bude ofera na komunitu saleziánov vo Veľkej.
 • Koledovanie Dobrej noviny bude 26.12. – v 2. vianočný sviatok. V kostole po sv. omšiach o 9.30 a 11.00 a po domoch od 14:00 – 18:00. Kto by mal záujem, aby koledníci prišli aj k nim domov, nech sa zapíše v sakristii kostola.
 • 27.12. bude v našej farnosti odpust. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 17:00.. Slávnostný kazateľ bude vdp. Štefan Vitko, p. farár zo Svitu.
 • Úradné hodiny vo farskej kancelárii cez prázdniny nebudú. V prípade potreby zavolajte na číslo farskej kancelárie +421 (0)919 147 900 (presmerované bude na kňaza, ktorý bude mať službu).

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Lektorský kurz bude v stredu 28.12. o 17:00 (termín ešte dodatočne spresníme).
 • Vo štvrtok 29.12. adorácia na spôsob chvál po večernej sv. omši
 • 31.12. (sobota) sv. omša o 17:00 s poďakovaním
 • 5.1.2023 – sánkovačka na Hrebienku – deti a rodiny. (Odchod električkou o 10:00 zo stanice)
 • Požehnávanie Trojkráľovej vody bude 6.1.pri svätých omšiach. Požehnanú vodu si budete môcť zobrať po sv. omšiach. Nezabudnite si priniesť svoju fľašu. (Sv. omše sú v tento deň ako v nedeľu).
 • Trojkráľové požehnávanie príbytkov. Kto by mal záujem o požehnanie príbytku kňazom, môže sa zapísať do zoznamu v sakristii.
 • Príprava na sviatosť birmovania. Od nového polroka vstupujeme do druhého polčasu prípravy. Ak by niekto chcel vedieť, o aký program ide, môže si ho pozrieť cez odkaz na stránku TU. Prosíme o vytrvalú modlitbovú podporu i pomoc. O čo ide?
  • … aby sme Bohu dali prvé miesto v našom živote;
  • … aby naše rodiny vychovávali svoje deti vo viere a k zodpovednej slobode;
  • … aby sme dokázali dať dokopy animátorský tím pre našich birmovancov. Potrebujeme aj ochotných manželov aj mladých animátorov. (Aby sa v našej farnosti odovzdávala viera z generácie na generáciu.)
  • … aby naši birmovanci boli ochotní prevziať spoluzodpovednosť za svoju vieru.
 • Vtip:  „Milý Ježiško! Na Vianoce by som chcela tučné bankové konto a štíhle telo. Len to, prosím Ťa, nepopleť, ako vlani!“