Od 9.12.2022

  • V sobotu 10.12. budú mať naši saleziáni spolupracovníci svoju výročnú konferenciu. Začne sv. omšou o 9:00 tu v oratku. S radosťou oznamujeme, že by na nej mal zložiť prísľuby saleziána spolupracovníka aj jeden nový člen, pán Pavol Pintek.  Príde aj otec provinciál don Peter Timko. Všetci sme srdečne pozvaní.
  • V nedeľu ako zvyčajne pozývame deti aj rodičov o 15:00 do rodinného oratka. :)
  • Vždy v nedeľu počas oratka je možnosť požičať si knihy z našej oratkovskej knižnice. Prezrieť si náš knižný fond sa dá aj online na salezianipoprad.sk/kniznica. 
  • O týždeň v piatok 16. decembra pôjdeme na večernú sv. omšu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda. V oratku vtedy sv. omša nebude. 
  • V nedeľu 18.12. bude o 9:00 v oratku DO pre rodičov a ASC. Po prednáške bude tichá adorácia a možnosť prijať sviatosť zmierenia. Potom o 11:00 bude spoločná sv. omša. 
  • Ďakujeme za všetky prejavy vašej podpory a priazne. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.