Od 17.12.2022

  • V nedeľu 18.12. bude o 9:00 v oratku DO pre rodičov a ASC. Po prednáške bude tichá adorácia a možnosť prijať sviatosť zmierenia. Potom o 11:00 bude spoločná sv. omša.
  • Popoludní od 15:00 pozývame do rodinného oratka. :) Potom o 17:00 bude adventný Dámsky filmový večer. 
  • V týždni pred Vianocami bude oratko otvorené do štvrtka 22. decembra. Sv. omše budú v utorok až štvrtok ako obvykle o 17:30. 
  • V piatok 23.12. už bude oratko zatvorené, resp. tam bude o 15:00 Duchová obnova a oratkovská štedrá večera pre animátorov. 
  • V nedeľu 25.12. na slávnosť Božieho narodenia bude v oratku sv. omša o 11:00. Podobne aj v piatok 6.1. na slávnosť Zjavenia Pána bude v oratku sv. omša o 11:00. Okrem týchto dvoch sv. omší bude oratko zatvorené až do soboty 7.1.
  • Otvorí sa v nedeľu 8.1. o 15:00. Potom o 17:00 bude anim. PG-čka.
  • Medzitým vo štvrtok 5.1. pozývame deti, mládežníkov aj rodičov na sánkovačku na Hrebienok. Predbežne pôjdeme električkou s odchodom z Popradu 10:04. Cestovný lístok, sánky, stravu, prípadne aj úrazové poistenie si zabezpečuje každý sám. Je potrebné mať so sebou kartičku poistenca. Podrobnosti budú na našom webe.
  • V sobotu 7.1. plánujeme zo Šumiaca – ak to počasie dovolí – novoročný výstup na Kráľovu hoľu. Podrobnosti tiež upresníme na webe.
  • Ďakujeme vám všetkým za rôznorodé duchovné aj hmotné prejavy podpory a priazne počas končiaceho sa roka 2022. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb. 
  • Prajeme vám pokojné, hlboké, ozaj požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána, aj vstup do Nového roka 2023. Vďační saleziáni a animátori. :)