33. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad slávení
 Pondelok 14.11. — Féria
 Utorok 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Streda 16.11. Sv. Margity Škótskej; sv. Gertrúdy, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka
 Piatok 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľubov. spomienka
 Sobota 19.11. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubov. spomienka
 Nedeľa 20.11. 34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň za 100 eur od Bohu-známych darcov na kostol a potreby farnosti. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o priestory i o život spoločenstva farnosti vo Veľkej.
 • Stretnutie rodičov a detí v príprave na 1. sv. prijímanie je v (dnešnú) nedeľu 13.11. o 16:00.
 • Stretnutie pastoračnej rady bude v utorok 15.11. po sv. omši. Ak by ste mali otázky na pastoračnú radu, alebo návrhy ohľadom pastorácie – teda rozvíjania života našej farnosti, budeme radi, ak sa ozvete, či už jednotlivým radcom alebo správcovi našej farnosti.
 • Upratovanie kostola majú v piatok 18.11. po sv. omši naši birmovanci.
 • Katarínsky ples. Pozývame vás na Katarínsky ples, ktorý bude budúcu sobotu 19.11. 2022. Z kapacitných dôvodov vás chceme poprosiť, aby ste sa prihlásili najneskôr do pondelka večera, kedy už potrebujeme uzavrieť počty.  (Miesto: v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Začneme sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod.. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti. Organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.)
 • Dnes je svetový deň chudobných. Vzadu pod chórom si môžete zobrať obrázky s modlitbou nového svätého saleziána Artemide Zatti-ho, patróna chudobných a chorých, i nových povolaní. Modlime sa, aby sme žili naplno svoje povolanie a vedeli slúžiť našim trpiacim bratom a sestrám (Tu je o ňom krátky film). Tiež ďakujeme všetkým, ktorí ste osobne vnímaví pre chudobných bratov a sestier v našej farnosti a tiež tým, ktorí pracujú v rôznych charitatívnych službách vrátane našej farskej charity.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ ? pozývame na posedenie v orlovni.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Život a potrebné vedomosti kresťana dnes. Milí veriaci, viacerí ste vyjadrili, že by bolo dobré mať niečo vo farnosti, kde by sme mohli rásť v poznaní svojej viery, ktorá sa dá žiť. Ako odovzdávať vieru svojim deťom, ako ju žiť doma, v práci… Niektorým by sa zišlo pokročiť v príprave na sviatosti (napr. sviatosť birmovania, alebo manželstvo). V súčasnosti riešime formát a čas tohto stretnutia. Kto by mal záujem, jednoducho sa ozvite na fare, alebo cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Časopis Don BOSCO dnes. Môžete si vyzdvihnúť pri vchode do kostola, alebo si pozrieť aj na webe (TU). Je to časopis pre našich dobrodincov, ale aj tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o saleziánskej charizme a činnosti viac.
 • Červená streda 23.11. – deň modlitieb za prenasledovaných bratov a sestry kvôli viere. V tento deň sa budeme modliť za tých, čo sú prenasledovaní a i za tých, ktorí prenasledujú. (viac info na https://acnslovensko.sk/cervena-streda/ )
 • Koncert speváckeho zboru Con moto Slovakia. Spevácky zbor CON MOTO SLOVAKIA bude 26.11. 2022 doprevádzať sv. omšu (18:30) a po nej bude mať koncert. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske kostola.
 • Niečo pre slobodných katolíkov – ktorí si hľadajú životného partnera. Pozri stránku https://www.katrande.org/ . Nezabúdajme, že Pán je ten, ktorý povolanie dáva a volá do spolupráce na životnej ceste. Bez modlitby – komunikácie s Ním to nejde.
 • Vtip: – V jednom z maltských kostolov môžete vidieť repliku bomby, ktorá počas Druhej svetovej vojny padla do kostola cez strechu a nevybuchla. Zariadila to Božia prozreteľnosť. Kostol navštívil nemec, ktorý neverí v zázraky  a s posmešným úškrnom kladie otázku: – Čože? Vy ste takí naivní? Vy naozaj veríte, keď táto bomba nevybuchla, že to bol nejaký Boží zázrak? Malťan odpovedal stoicky: – Samozrejme, že nie. Domnievam sa, že je to otázka nízkej kvality práce nemeckých výrobcov bômb a nemeckej techniky. ( Z histórie ku vtipu .)