Stretnutie horliteliek ružencového spoločenstva.

Stretnutie horliteliek (matiek) ruží ružencového bratstva sa uskutočnilo v prvú nedeľu v mesiaci november (6.11.2022). Ružencové bratstvo vo Veľkej má 12 ruží. Ruža má 20 členov, ktorí sa modlia ako spoločenstvo celý ruženec (každý má na starosti modlitbu 1 desiatku). Jedna ruža môže byť neúplná.

Po dlhšom čase – vlastne prvýkrát po “covidovom” období prišiel návrh na stretnutie a tiež, aby sme sa pozreli na kondíciu takého veľkého spoločenstva, ktoré vo Veľkej nemá obdoby.

Stretnutie začalo spoločnou pobožnosťou 1. nedele v mesiaci, ktorá býva pravidelne (mesačne) o 14:00 v kostole. Po nej sa stretli horliteľky jednotlivých ruží v orlovni. Nechýbalo ani malé agapé a družné podelenie sa, medzi iným, aj o stave jednotlivých spoločenstiev-ruží. Vzišli otázky, ako postupne pomôcť členom viac sa zapojiť do spoločenstva, aby rástlo ako skutočná rodina bratov a sestier, ktorí sa vedia podeliť o prežívanie svojej viery i o uskutočňovaní svojho povolania.

Veľmi potrebné je postupne si preštudovať a ozrejmiť stanovy bratstva svätého ruženca, aby milosti, ktoré sú spojené s členstvom v ružencovom bratstve mohli ich členovia aj naplno čerpať.

Na stránke Dominikánskeho Mariánskeho centra (dcm.sk) nájdeme dokument, ktorý sa zaoberá reformou ružencových bratstiev a aj spôsobom, ako a prečo ju urobiť. (Tu je dokument – Ctrl+klik)

Zatiaľ sme urobili prvé kroky:

  1. Na stretnutí si horliteľky zvolili matku ružencového spoločenstva (p. Máriu Švagerkovú) vo Veľkej aj s dvoma zástupkyňami- tajomníčkami (p. Evu Schmidtovú a p. Emu Gejdošovú). Týmto si pripomíname s vďačnosťou službu pani Babejovej, ktorá doteraz – pokým vládala, zastrešovala spoločenstvo ruženca vo Veľkej.
  2. Pripomíname členom ružencového bratstva, že je potrebné aspoň raz do mesiaca sa stretnúť na spoločnej modlitbe – či už v prvú sobotu v mesiaci, alebo v prvú nedeľu v mesiaci.
  3. Spomenuli sa iniciatívy podpory svätého ruženca, odoberanie časopisu Svätý ruženec, kalendára, modlitbu na spoločné úmysly, posilňovanie spoločenstva bratov a sestier vo farnosti, … účasť na pomoci vo výzdobe kostola a lurdskej kaplnky (p. Babejová a p. Brejčáková).
  4. Agapé po pobožnosti 1. nedele – pozývame členov jednotlivých ruží – najbližšie pozývame 4.12. 2022 a 1.1. 2023. Potom budú v jednotlivé prvé nedele stretnutia ruží podľa dohodnutého kalendára.
  5. Jeden z najdôležitejších úmyslov pre ruže – svätého ruženca je prosba za obnovenie života viery v rodinách – aby sme svoju vieru spoznávali, žili i odovzdávali.

Viac o Ružencovom bratstve nájdete na tejto stránke: https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/co-je-ruzencove-bratstvo/