30. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 24.10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 25.10.Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, biskupaSviatok
 Streda 26.10. — Féria
 Štvrtok 27.10.  Féria
 Piatok 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok
 Sobota 29.10. Prebl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 30.10. 31. nedeľa v cezročnom období – výročie posviacky chrámu Slávnosť
 • (Oznam na sobotu 22.10. : Koncert spevokolu Con moto Slovakia a sprevádzanie sv. omše 22.10. o 18:30 sa ruší zo zdravotných dôvodov viacerých členov spevokolu.)
 • Dnešná nedeľa 23.10. je  misijnou nedeľou. Tento rok je zbierka po svätých omšiach (23.10.) venovaná na misie farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Časť zbierky pôjde na saleziánske misie. Srdečne Vám Pán Boh odmeň za zmierňovanie ľudského utrpenia i za šírenie evanjelia.
  • Budúcu nedeľu (30.10.) po všetkých svätých omšiach budete môcť podporiť Pápežské misijné dielo cez kúpu čokoládky (odporúčaná cena je 1 euro, polovica ide na podporu misií).
 • Srdečné Pán Boh zaplať za 100 eur  na kostol od členov rodiny zosnulej pani Pichnarčíkovej. Taktiež ďakujeme dobrodincom, ktorí sa zapojili do prác na kostole, v orlovni i v okolí. Všetkých nech Pán odmení.
 • Zmena času na zimný bude z 29.10. na 30.10.; o 3:00 sa posúva čas späť na 2:00. (… budeme spať trochu dlhšie ?).
 • Rozpis na 1.piatkový týždeň (bude ten ďalší) a podmienky získania úplných odpustkov pre duše v očistci si môžete pozrieť v oznamoch vo výveske alebo cez našu stránku.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Sv. omše na Slávnosť všetkých svätých 1.11. (utorok) budú ako v nedeľu (7:00, 9:30, 11:00, 18:30). Spovedáme pri svätých omšiach. Pobožnosť na cintoríne pri starom kríži bude o 15:00 (v utorok 1.11.).
 • 2.11. na spomienku na všetkých verných zosnulých (streda) o 17:00 a o 18:30. Sv. omša o 18:30 bude za duše v očistci a za prijatie tých detí, ktorým nebolo umožnené narodiť sa (najmä ich matkami a ich rodinami) – za všetkých zranených umelým alebo spontánnym potratom. (viac ponúk a info na www.sviecka.forumzivota.sk )
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 3.11. Začneme v kostole o 17:30 témou, po nej bude krátke podelenie v orlovni. O 18:30 bude sv. omša  a adorácia s možnosťou sviatosti zmierenia. Srdečne Vás pozývame zladiť svoje srdce s Pánom.
 • Na prvý piatok spovedáme od 17:30. Sv. omše budú aj ráno: v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30 s pobožnosťou fatimskej soboty.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok (4.11.) na sv.omši v kostole a po nej pokračujeme v orlovni.
 • Čas pre duše v očistci (možnosť získania úplných odpustkov pre ne):
  • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  • Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
 • Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“
 • Vtip: – Pán doktor, tomu pacientovi na 8-čke sa už polepšilo. Už rozpráva. – A čo hovorí? – Že sa cíti horšie.