3. Vianočná nedeľa – nedeľa Krstu Krista Pána

Prehľad liturgický slávení:

 Pondelok  9.1. — Feria
 Utorok  10.1. — Feria
 Streda  11.1. — Feria
 Štvrtok  12.1. — Feria
 Piatok  13.1. — Feria
 Sobota  14.1. — Feria
 Nedeľa  15.1. 2. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy:

  • Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba (okrem Betlehema – v našom kostole) môže zostať do 2.februára.
  • Ofera pre saleziánov 25.12. a 1.1. vyniesla 1814,35 eur.  Na kostol prispeli Bohu známi darcovia milodarom 150 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
  • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich – bude dnes (8.1.) o 16:00. Začneme v kostole.
  • Úmysly sv. omší na marec sa budú zapisovať po sv. omšiach od utorka 10.1. najprv v kancelárii farského úradu medzi 15:00-17:00 a potom po sv. omšiach v sakristii kostola.
  • Stretnutie birmovancov, ktorí sa prihlásili do 2. časti prípravy bude v nedeľu 15.1. o 14:30. Začneme v kostole.
  • Od 18. (streda) -25.1. bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Bohoslužba bude, tak ako po iné roky, v nedeľu počas týždňa jednoty – 22. januára o 15. hodine v gréckokatolíckom chráme (ktorý slávi 10. výročie posviacky).

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

  • Lektorský kurz a pár odporúčaní zo stretnutia 28.12. môžete nájsť v článku na našej stránke tu. Budeme radi, ak sa rady lektorov Božieho slova budú rozširovať, aby cez nich Pán mohol ohlasovať Božie Slovo. Zapísať sa na konkrétne sväté omše môžete v sakristii kostola.
  • Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2023 nájdete v prevzatom článku na našej stránke (TU) Prosíme aj o modlitby za našu farnosť a jej potreby – aby sme žili a prinášali ovocie. Najviac vnímame tieto konkrétne úmysly: Za odovzdávanie viery v rodinách a vo farnosti, špeciálne sprevádzajme modlitbou rodiny prvoprijímajúcich a birmovancova, ale aj za krehkých a ohrozených ľudí rôznymi formami chudoby a biedy.
  • Vtip: Babička upozorňuje svojho vnúčika: – Jožko, keď kašleš daj si ruku pred ústa. – Babi, neboj sa, mne zuby nevypadnú!