Ako bola NEsánkovačka

Saleziánska rodina spolu

Všetci sme sa tešili na januárovú sánkovačku na Hrebienku, s vidinou zimnej, zasneženej idylky, vŕzgajúceho snehu pod nohami, radosti zo spoločne tráveného času s priateľmi v duchu saleziánskej rodiny, ale na piaty január nám to nebolo nadelené. Predpoveď počasia už pár dní vopred varovala a tak aj bolo-zobudili sme sa do upršaného rána. Vzhľadom na to, že saleziánska rodina je zvyknutá byť spolu nielen v idylických časoch, ale aj tých pod mrakom a nechceli sme sa vzdať spoločne tráveného času, presunuli sme “sánkovačku” do oratória na Juhu. Podarilo sa nám spoločne vytvoriť radostnú, iskrivú, srdečnú rodinnú atmosféru don Boscovho oratória pri spoločných hrách, koláčikoch, káve, čaji a slávení Svätej omše, na ktorých sa zúčastnilo päťdesiat ľudí. Potešili sme sa mladým z Veľkej, mali sme možnosť viac sa spoznať a prehĺbiť priateľstvá v zmysle snaženia nášho Svätého Otca Františka “Fratelli Tutti”. Všetkým, ktorí prišli, zo srdca ďakujeme! Našou najväčšou radosťou je oratórium, kedy spoločne saleziáni, rodiny, animátori, mladí a deti môžu vytvárať “atmosféru vzájomnej srdečnosti, súladu a sympatie” podľa túžby nášho drahého dona Bosca, ktorému záležalo len na jednom: “Daj mi duše, ostatné si vezmi.”

Všetkých pozývame pokračovať v tejto iskrivej atmosfére v nedeľu 8.januára o 15.hod., kedy sa oratórium otvára po prázdninách. Tešíme sa na Vás!

M.S.