33. nedeľa v cezročnom období (14.11.2021)

Pondelok15.11.Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Utorok16.11.Sv. Margity Škótskej ab. sv. Gertrúdy, pannySpomienka
Streda17.11.Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčkySpomienka
Štvrtok18.11.Výročie bazilík ssv. Petra a Pavla, apoštolovĽub. spomienka
Piatok19.11.Féria
Sobota20.11.Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa21.11.34. nedeľa v cezročnom období – Krista KráľaSlávnosť
  • Dnes je 5. svetový deň chudobných, ktorý ustanovil Svätý otec pp. František. Všetci sme pozvaní do spoločenstva s Bohom, ktorý nám chce už tu na zemi preukazovať lásku a starostlivosť aj cez ľudské spoločenstvo. Vhodnými prostriedkami sú modlitba, príklad, výchova i konkrétna pomoc. Každý je Božím originálom a je obdarovaný tak, aby bol darom pre druhých – najmä v tej oblasti, ktorá inému chýba. Ako môžeme pomôcť? V našej farnosti sa pomaly rozbieha farská charita – malá skupinka ochotných. Ak má niekto nejaký dar, ktorým by chcel pomôcť, alebo konkrétnu potrebu, v ktorej potrebuje pomoc, prosíme dajte nám vedieť – osobne, alebo e-mailom (info-lístok nájdete aj vo vchode do kostola).
  • Zapisovanie úmyslov sv. omší na január je ešte možné v sakristii kostola.
  • Na potreby kostola a farnosti minulý týždeň prispelo spoločenstvo sv. ruženca sumou 225 eur, a Bohu známi dobrodinci sumou 300 eur, srdečné im Pán Boh odmeň.
  • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v túto nedeľu 14.11. Bude v dvoch skupinkách. Po sv. omši o 11:00 bude v režime očkovaných a po 16:00 v režime základ – podľa mailu, ktorí ste už dostali minulý týždeň.
  • Pozvánka zapojiť sa do synody o synodalite CirkviJe dôležité, aby sme vytvorili čo najpestrejšie spoločenstvo schopné sa modliť i spolu uvažovať o 10 témach synody. Nemali by sme zabudnúť na nikoho, kto patrí do nášho spoločenstva našej farnosti. Kto by sa chcel zapojiť do hľadania odpovedí, nech sa ozve osobne, alebo cez e-mail.
  • V utorok 16.11. bude duchovný most so Spišským kňazským seminárom. V tento deň sa seminaristi modlia za našu farnosť a my za nich.
  • Režim sv. omší na budúci týždeň je tak ako doteraz:

Vo vnútorných priestoroch je potrebný riadne nasadený respirátor, vo vonkajších rúško + dodržiavanie opatrení. Buďme ohľaduplní, no najmä voči tým, ktorí sú neočkovaní alebo majú oslabenú imunitu.

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – s max. počtom 100 ľudí v časoch ako doteraz:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Potrebné je zapísať sa pri vchode do kostola, alebo vhodnejšie je prihlásiť sa cez  našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 10 ľudí, preto prosíme, aby ste najmä v nedele nechali priestor predovšetkým pre nich.

Od utorka do piatku budú o 12:00 (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Pripomíname, že pre tých, ktorí sú chorí, alebo zdravotne krehkí, nech využívajú sv. omše online, a nezabúdajú na dôležitú úlohu doma uvažovať o Božom slove a deliť sa oň.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.