4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

Streda28.4.Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňazaĽub. spomienky
Štvrtok29.4.Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky EurópySviatok
Piatok30.4.Sv. Pia V., pápežaĽub. spomienka
Sobota1.5.Sv. Jozefa, robotníkaĽub. spomienka
Nedeľa2.5.5. Veľkonočná nedeľaSlávnosť
  • Dnes je zbierka na seminár. Môžete prispieť aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050 910
  • Ohlášky: Oznamujeme, že manželstvo v našom kostole chcú uzatvoriť:
    •  Martin Barbuš pochádzajúci z Popradu a Martina Bačkovská pochádzajúca z farnosti Stropkov momentálne bývajúci vo farnosti Poprad Veľká;
    •  Jakub Podhorný narodený vo Zvolene a Anna Janošková pochádzajúca z farnosti Poprad Veľká, obaja bývajúci vo farnosti Poprad Veľká. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe a ak  by niekto vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na fare.
  • Sväté omšu budú v tom istom režime ako v uplynulý týždeň

Pre tých, čo majú nahlásený úmysel na sv. omšu sú rezervované dve miesta (na tie sa netreba prihlasovať).

Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor, dezinfekcia rúk a dodržiavanie hygienických predpisov. Nie je potrebný negatívny test.

Do počtu sa nepočítajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

V nedeľu budú sv. omše o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.

Ochotných veriacich prosíme o zabezpečenia upratovania – dezinfikovanie lavíc po svätých omšiach. Tiež obnovujeme upratovanie kostola ako bývalo v soboty – podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na nástenke.

Online vysielanie svätých omší bude zabezpečené v piatok o 18:30 a v nedeľu o 9:30.

Rešpektujme hygienické opatrenia a zákaz zhromažďovania, v rámci aktualizácie opatrení.

  • Prihlasovanie na sv. omše je zverejnené na našej stránke pod tabuľkou sv. omší. (na tejto adrese: salezianipoprad.sk)
  • Svätý otec pozýva do maratónu modlitby sv. ruženca v máji – každý deň o 18:00. Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5). Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne, vybrané po celom svete, napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca na zastavenie pandémie.“ Milí bratia sestry pouvažujme, ako by sme to v našich podmienkach mohli uskutočniť.