Pár slov k evanjeliu na Nedeľu Dobrého pastiera (D. obnova)

Čo spasí svet? Dobro, či Krása?

Nestačí byť dobrým a ani krásnym… potrebujeme Krásu, ktorá sa predstavuje v dnešnom evanjeliu.

Totiž naše investície bez tejto Krásy sú iba zbytočnou námahou, alebo nerozumnou márnotratnosťou.

Ježiš povedal: „Ja som pastier – ten krásny (gr. kalos). Pekný pastier položí svoj život za ovce.

Čo je opakom tejto krásy? Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí
prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach…

Ja som pastier – ten krásny. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec
a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce… aby mali život…, ktorý mám ja – ten, ktorý ma spája s Otcom.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Stádo, ktoré nie je zneužívané, ale má účasť na živote Pastiera.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja
ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som
dostal od môjho Otca.“

Ak máte trochu času a trochu odvahy, nech sa páči, tu môžete odhaliť viac.