Omše a pobožnosti v Poprade-Veľkej

Časy sv. omší:

  • Cez týždeň sú sv. omše o 18:30.
  • V nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a o 18:30.
  • V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu o 7:30.
  • Výnimky ohlásime v oznamoch (týkajú sa mimoriadnych situácií, slávností a prázdnin).

Do 26.2. 2022: V stredu 12.1.2022 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá naše sv. omše zaraďuje medzi „stredne rizikové hromadné podujatia“ (lebo sa na nich spieva) s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (§ 2, odsek 2b). Keďže náš kostol vo Veľkej nemá max. kapacitu vyše 400 osôb, môže byť u nás max. 100 účastníkov v režime OP. Deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku sa považujú za očkované.

Od soboty 26.2.2022 je možné znova navštevovať sv. omše v režime základ. Pov

V našom kostole je možná 50% kapacita kostola  teda 150 ľudí.

Čakáme ešte na spresnenie opatrení.

  • Sväté omše

Na sv. omše vo Veľkej sa dá prísť bez nahlasovania. (Vstup 15 min. pred sv. omšou)

Každý účastník sa pri vstupe musí vedieť preukázať platným COVID pasom a mať respirátor.

Pre nezaočkovaných platí, že je možné prísť po sv.omši na sväté prijímanie. Podobne pre všetkých platí možnosť individuálnej pastorácie.

Online prenos – v nedele a slávnosti o 9:30 (Veľká) a o 10:30 (oratko)- na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.  Nezabudnite zakliknúť  “odber aktívny”.

  • Liturgia domácej cirkvi (rodiny, spoločenstva)

Všetkých povzbudzujeme, aby si nachádzali čas na domácu liturgiu – spoločnú modlitbu a delenie sa o Božie Slovo (spoločné čítanie a spoločný o ňom). Ide o vynikajúci spôsob, ako posilniť spoločenstvo doma, v ktorom koná živí Ježiš prostredníctvom Svojho slova a trvalých sviatostí (krst, birmovanie, manželstvo). Veríme, že Ježiš je prítomný a koná v nás i cez nás? (texty Sv. Písma na dnes)

  • Stretnutia a aktivity

Rovnako od 12.1.2022 sa obnovuje činnosť prezenčných stretiek našich stredísk, ako aj športovania na vonkajších ihriskách. Keďže počas aktivít (stretiek) v interiéri nie je fixné sedenie alebo státie, podľa vyhlášky budú pre max. 20 účastníkov(§ 2, odsek 2c). Pre šport na ihrisku ale max. 100 osôb, dospelí v režime OP, deti a mládež do 18 rokov môžu byť na ihrisku OTP (§ 2, odsek 2k,l). Platí povinnosť robiť písomný zoznam účastníkov, mať platný Covid pas (okrem detí do 12 r.) a dodržiavať hygienické opatrenia – dezinfekcia rúk, používať respirátor, časté vetranie atď.