Tip – ako sa starať o duchovný rast dieťaťa

Tipy, ako viesť duchovný rast vášho dieťaťa

Existuje mylná predstava, že deti by mali nájsť svoju vieru úplne samy.

Odhadovaná doba čítania: 5 minúty. Nie dokonalý preklad je z https://www.focusonthefamily.com/parenting/tips-to-guide-your-childs-spiritual-growth/ Článok nie je z katolíckeho prostredia, ale je veľmi podnetný.

Mal by som sa ako rodič aktívne podieľať na duchovnom raste môjho dieťaťa? Alebo sú duchovné záležitosti osobnou záležitosťou, ktorú by sme mali nechať na naše deti, aby sa rozhodli samy, keď vyrastú?

Zatiaľ čo pomáham svojmu dieťaťu naučiť sa čítať, používať zubnú niť a byť láskavý, mali by rodičia ovplyvňovať svoje deti, pokiaľ ide o vieru?

Môžeme spať v nedeľu ráno, alebo nastavím budík, aby som zobudil ospalú posádku, prehľadal dom kvôli chýbajúcej topánke, nasadol do auta a išiel do kostola?

Aké dôležité je investovať pravidelný čas do čítania Biblie a učiť svoje dieťa modliť sa?

Čo je duchovný rast?

Deti sa vyvíjajú v štyroch hlavných kategóriách; fyzicky, emocionálne, funkčne a duchovne. Fyzický vývoj zahŕňa zdravé návyky vo výžive, dobrú hygienu a starostlivé prostredie.

Emocionálne sa deti učia naplno prežívať a ovládať svoje emócie a hovoriť pravdu.

Funkčnosť zahŕňa školské a trvalé životné zručnosti, ktoré pripravujú vaše dieťa na osobnú zodpovednosť a schopnosť starať sa o ostatných.

Štvrtou dôležitou oblasťou rozvoja je duchovný rast vášho dieťaťa.

Viera je najdôležitejším aspektom života. Vzťah s Bohom je základom nádeje a zmyslu života. Náš systém viery je chránený pred agnosticizmom, nenávisťou, predsudkami a povrchným materializmom. Viera sa premieta do nespochybniteľnej hodnoty pre každého jednotlivca – do odpustenia, štedrosti a milosti.

Prečo by mal rodič uprednostňovať duchovný rozvoj dieťaťa?

Boh prikázal rodičom, aby učili svoje deti o duchovných veciach. „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.“ Deuteronómium 6, 4-7.

Duchovný vývoj dieťaťa ovplyvňuje:

  • Ich charakter.
  • Ich otázky o zmysle života.
  • Ako vnímajú samotného Boha – čo je základ pre vnútorné poznanie dobra a zla, spravodlivosti a nespravodlivosti.

Rovnako dieťa potrebuje vedenie v každom inom aspekte života. Potrebujú vedenie vo svojom duchovnom živote. Je mätúce, keď necháme dieťa, aby urobilo “svoje vlastné rozhodnutie”.

Viera zohráva zásadnú úlohu v chápaní okolitého sveta dieťaťom. Poskytuje pohľad na presvedčenia a činy ľudí okolo nich. Jemné vedenie vo vašej rodinnej viere pomáha dieťaťu pochopiť svet.

Je však dôležité poznamenať, že ako deti dospievajú, dosahujú vek zodpovednosti. Ako dospelé sa vaše dieťa bude môcť rozhodnúť, či si vieru osvojí. Keď dosiahneme vek zodpovednosti, konečná voľba patrí každému jednotlivcovi.

Udržiavanie autentického vzťahu medzi vami a vaším dieťaťom zahŕňa vytváranie príležitostí hovoriť o všetkom – vrátane viery, etiky a morálky, ktoré pramenia z viery.

Starostlivosť o dušu

Starostlivosť o duchovný rast dieťaťa zahŕňa inštrukcie o starostlivosti o srdce a dušu. Stav našej duše je životne dôležitý, pretože ovplyvňuje naše celkové fyzické, emocionálne, duševné a duchovné zdravie. Matúš 15, 11 varuje: “Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.” To, čo vychádza z našich úst, pochádza z nášho srdca. “Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,” hovorí Marek 7, 21.

Stav nášho srdca a duše sa odráža v našom správaní.

Vina, hnev, chamtivosť a žiarlivosť začínajú na duchovnej úrovni a ich vyvedenie na svetlo je životodarné pre telo i dušu. Je dôležité, aby rodičia vybavili deti tak, aby boli čo najlepšie, a aby im dali nástroje, aby vedeli, ako sa včas starať o svoje srdce a dušu.

Vykonajte pravidelnú kontrolu srdca:

  • Dlhujete niekomu ospravedlnenie?
  • Tešili ste sa zo zlyhania druhého?
  • Je tu niečo, čo treba osláviť?
  • Ste na niekoho naštvaný?
  • Je niekto, komu potrebujete odpustiť?

Deti, ktoré sú duchovne zdravé, ktorých srdce je v poriadku, sú v silnej pozícii čeliť vonkajším výzvam a tlakom.

Spoločenstvo založené na viere

Cirkev slúži ako umelecké štúdio a laboratórium, kde tí, ktorí sa zúčastňujú života, môžu skúmať a duchovne sa rozvíjať v rámci spoločenstva založeného na viere. Rovnako ako naša najbližšia rodina, aj naša duchovná rodina je nádherná, chaotická, frustrujúca a prívetivá zároveň.

Zapojenie sa do náboženského spoločenstva poskytuje vám a vášmu dieťaťu zdroje, ktoré môžete využiť. Taktiež poskytuje ľudí, ktorých sa môžete pýtať, keď sa objavia otázky. “Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.” Žalm 9, 10.

Áno, kritici náboženstva a cirkvi majú niekoľko opodstatnených bodov.

Väčšina vecí, ktoré sa ľuďom mimo cirkvi nepáčia na cirkvi, sú rovnaké problémy ako vo vnútri cirkvi. Vari sa zbavíme života len preto, že nie je dokonalý?

Duchovný rast vášho dieťaťa prebieha v reálnom čase

V cirkvi je spoločná viera. To nám poskytuje pevný spoločný základ, vzťahové lepidlo, ktoré nás drží blízko Pána a navzájom prepojených. Bez ohľadu na to, koľko kilometrov nás rozdeľuje.

Viera v každodennom živote sa prejavuje tvárou v tvár zlým správam. Niekto povie: “Nerozumiem, ale urobíme to spoločne,” a modlíme sa jeden za druhého cez telefón.

Duchovné rozhovory pokračujú, keď člen rodiny navrhne, aby sme si čítali knihu s duchovným posolstvom a stretli sa cez Zoom, aby sme sa porozprávali o obsahu tej knihy.

Naša spoločná viera je viditeľná v pretekoch o to, kto ako prvý na Veľkonočnú nedeľu pošle rodinnej skupine správu, že vstal z mŕtvych!

Ako rodič siedmich detí som zistil, že vplyv na duchovný rast mojich detí je jediná vec, ktorá bude mať večný dosah. A to je dosť dôležité.