2.nedeľa v cezročnom období

 • Prehľad liturgických slávení
 Pondelok  16.1. — Feria
 Utorok  17.1. Antona, opáta Spomienka
 Streda  18.1. — Feria
 Štvrtok  19.1. — Feria
 Piatok  20.1. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv. Šebastiána, mučeníka Ľubov. spomienky
 Sobota  21.1. Agnesy, panny a mučenice Spomienka
 Nedeľa  22.1. 3. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme za milodary na kostol a potreby farnosti v sume 200 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Stretnutie birmovancov, ktorí sa prihlásili do 2. časti prípravy v túto v nedeľu (15.1.) o 14:30. Začneme v kostole.
 • Od stredy 18. do 25.1. bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická bohoslužba bude, tak ako po iné roky, v nedeľu počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov – teraz 22. januára o 15. hodine v gréckokatolíckom chráme (ktorý slávi 10. výročie posviacky).
 • Deviatnik k donovi Boscovi začína 22.1. (budúcu nedeľu).
 • Chystáme Don Bosco Show 2023, ktorá bude v nedeľu 29.1. v Dome kultúry. Počet miest v sále je limitovaný. Vstupenky na program sa budú dať získať on-line, tak, ako sme sa prihlasovali na sv. omše. Prihlasovanie aj s návodom bude v samostatnom článku na našom webe salezianipoprad.sk.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Pre mladých:
  • BIBLIQ – Neváhaj a čítaj Božie slovo. Registrácia pre tých, ktorí by chceli viac, prebieha do 1. februára alebo do naplnenia kapacity. Registračný formulár a všetky ďalšie dôležité informácie nájdeš v prílohe a na:  www.bibliq.online.
  • SMS – Už budúci týždeň začína prihlasovanie na SMS – saleziánske miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v Žiline 24. – 26. februára. Budúci týždeň budú bližšie informácie.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Dňa 17.2.2023 (piatok) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awetouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti. Pozývame vás na sv. omšu – po nej bude stretnutie v orlovni cca o 19,00.
 • Lektorský kurz a pár odporúčaní zo stretnutia 28.12. môžete nájsť v článku na našej stránke tu. Budeme radi, ak sa rady lektorov Božieho slova budú rozširovať, aby cez nich Pán mohol ohlasovať Božie Slovo. Zapísať sa na konkrétne sväté omše môžete v sakristii kostola.
 • Vtip: (farba vlasov a iné charakteristiky osoby utajené). V kabelke zvoní mobil. Hľadá a hľadá, nemôže ho nájsť; po márnom hľadaní to vzdala a hovorí: – No, asi sa stratil.