Od 13.1.2023

  • Tento víkend je na Tepličke DO pre animátorov. Prosíme o modlitbové krytie… 
  • V stredu 18.1. bude v našej kaplnke opäť sv. omša pre hostí z Cenacola a po nej adorácia. Predsedať by mal o. Braňo Kožuch.
  • Chystáme Don Bosco Show 2023, ktorá bude v nedeľu 29.1. v Dome kultúry. Počet miest v sále je limitovaný. Vstupenky na program sa budú dať získať on-line, tak, ako sme sa prihlasovali na sv. omše. Prihlasovanie aj s návodom bude v samostatnom článku na našom webe salezianipoprad.sk.
  • V sobotu 21.1. od 10:00 bude v oratku nácvik programu. Týka sa všetkých stretiek.
  • V nedeľu 22.1. bude o 9:00 v oratku DO pre rodičov a ASC. Po prednáške bude tichá adorácia a možnosť prijať sviatosť zmierenia. Potom o 11:00 bude spoločná sv. omša.
  • V nedeľu popoludní od 15:00 pozývame do rodinného oratka. :) 
  • Na stolíku pri dverách je najnovšie číslo časopisu Don Bosco dnes. Okrem iného na titulke je fotografia z našej Bodky, ktorú odfotil náš animátor Gabo Bies. 
  • Ďakujeme vám všetkým za rôznorodé duchovné aj hmotné prejavy podpory a priazne. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb. 
  • Vďační saleziáni a animátori. :)