Duchovná obnova očami animátora

Z piatka na sobotu (13. – 14.1.) sa uskutočnila ďalšia z duchovných obnov pre animátorov a mladých
z nášho strediska, ktorej sa zúčastnili 3 baby a 9 chalanov a zo saleziánov bol prítomný don Pali
Piatrov.


Miestom jej konania bola už tradične saleziánska chata v Liptovskej Tepličke, kde sme vyrazili
po piatkovej sv. omši v dvoch skupinách – jedna smerovala priamo na chatu, druhá si urobila
medzizastávku v dedine, kde nás srdečne privítala rodina jednej z našich animátoriek, Majky
Sýkorovej. Po príjemnej a veselej návšteve (hodnej kultúrneho zážitku) sme sa všetci stretli na chate
cca o 21:00. Spoločný piatkový program sme zahájili rozprávaním vtipov a spomínaním na úsmevné
príhody. Následne sme sa rozhodovali, akú hru si spolu zahráme, pričom výber padol na
legendárneho Macháčka – o zábavu a dodržanie pitného režimu teda núdza nebola a niektorí z nás aj
narazili na hranice svojich fyziologických možností. Piatkový program sme zakončili modlitbou
bolestného ruženca.


Po budíčku, ranných modlitbách a výdatných raňajkách nás v sobotu doobeda čakala prednáška
a silencium, počas ktorých sme skúmali svoje osobné hranice a zamýšľali sa nad tým, k prekračovaniu
akých hraníc nás pozýva naše srdce, Boh ako aj ostatní ľudia v našom živote. Čas v tichosti niektorí
z nás využili okrem rozjímania aj na spoveď či obdivovanie priľahlého Božieho stvorenstva. Okolo
12:00 sme slávili sv. omšu, v priebehu ktorej nám Pali vytvoril priestor na vzájomne zdieľanie.
Nasledoval chutný obed, upratanie chaty a cesta domov (na indický štýl – keďže sme mali k dispozícií
už len jedno auto).


Tento spoločne strávený čas prispel k prehĺbeniu vzťahov medzi nami navzájom ako aj s našim
nebeským Otcom. Vďaka!