16. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 24.7. Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 25.7. Sv. Jakuba, apoštola Sviatok
 Streda 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka
 Štvrtok 27.7.  Sv. Gorazda a spoločníkov  Spomienka
 Piatok 28.7. — Féria
 Sobota 29.7. Sv. Marty, Márie a Lazára Spomienka
 Nedeľa 30.7. 17. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme animátorom za nasadenie svojich síl a obetavosť, kuchárkam a mamám, ktoré varili a piekli koláče, pánovi kostolníkovi, ktorý bol ochotný počas týždňa pripraviť kostol a trpezlivo čakať na nás uprostred dňa i všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii prímestských táborov či už hmotným alebo duchovným spôsobom. Podobne ďakujeme za milodar 50 eur pri príležitosti krstu Tey Gallikovej na potreby kostola a farnosti. Nech všetkých Pán odmení a sprevádza svojim požehnaním.
 • Deň seniorov a starých rodičov je v dnešnú nedeľu (23.7). Všetkým seniorom prajeme hojnosť Božieho požehnania i blízkosť bratov a sestier Božej rodiny.  Príhovor Svätého otca pp. Františka k tomuto dňu, si môžete prečítať cez odkaz v oznamoch (TU- na našom webe).
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Ohlášky:
  • Na sviatosť manželstva(3) sa pripravujú Michal Oračko (syn rodičov Ivana a + Margity r. Hangurbadžovej) bývajúci vo f. Poprad-Veľká a Simona Polhošová, (dcéra Kolomana a Dariny r. Polhošovej) bývajúcej vo f. Poprad-Veľká.
  • Podobne Lukáš Benko (syn Juraja a Andrey r. Števčekovej) bývajúci vo f. Poprad-Veľká a Nikola Baľáková (dcéra Juraja a Dagmary r. Poskočilovej) bývajúca vo f. Poprad. P
  • Podobne(2) Ľubomír Pour (syn Ľubomíra a Zdenky r. Tatkovskej) bývajúci v Batizovciach a Dominika Urdzíková (dcéra Marka a Gabriely r. Urbanovej) bývajúca vo farnosti Poprad-Veľká.

Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Prímestský tábor sa podaril. Na našom webe (tomto linku) si môžete pozrieť pár spomienok a fotiek z prímestského táboru vo Veľkej. (článok ešte trochu doplníme).
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na júl: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.
  • Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.
  • Farnosti: Za obnovenie viery v našich rodinách a za spoluprácu tých, čo majú dar sviatosti manželstva a kňazstva na budovaní Božej rodiny (farnosti).
 • Vtip („babka vie“):  „- Babička, prečo sa Zem krúti? – „Ej, ty nezbedník, zase si pil z dedkovej fľašky?!“