16. nedeľa v cezročnom období (C)

  • Liturgický prehľad
 Pondelok18.7. —  Féria
 Utorok19.7. —  Féria
 Streda20.7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka  Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 21.7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi  Ľubovoľ. spomienka
 Piatok22.7. Sv. Márie Magdalény  Sviatok
 Sobota23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy  Sviatok
 Nedeľa24.7. 17. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
  • Ďakujeme za sprevádzanie letných akcií vašimi modlitbami i konkrétnou pomocou. Tento týždeň budú dva prímestské tábory – jeden vo farnosti Poprad – Veľká a ďalší v oratóriu Poprad – Juh.
  • V 4. júlovú nedeľu (24.7.) je „Svetový deň starých rodičov“. Ak len trochu môžeme, nezabudnime navštíviť v ten deň starých rodičov, či opustených starkých v našom okolí.  Pri vstupe do kostola je aj modlitba, ktorú môžete podarovať starkým (alebo si ju stiahnite TU).

V tento deň je  možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte, tieto odpustky možno tiež venovať dušiam v očistci.

Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.

Odpustky môžu získať:

– starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 … zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;

– veriaci, ktorí “osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier…”

– “chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu…”

O ďalších možnostiach ako sláviť tento deň sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

  • O práci, alebo o Marte a Márii… hlavne pre tých, čo sa sťažujú, že žijú príliš zaťažení – komentár k evanjeliu z nedele 17.7.
  • Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov (tu je celý text).
  • Výlet – iba tak do prírody. V sobotu 30.7. (čas spresníme) pozývame na výlet (prechádzku) deti, mladých i rodiny. Z Kvetnice  smer Kaplnka vzkriesenia. Na budúcu nedeľu detaily upresníme.
  • Stretnutie miništrantov bude v nedeľu 31.7. o 15:00 v orlovni. Pozývame aj budúcoročných 4-tákov a 5-takov.
  • Záverečná syntéza z diecéznej fázy Synody o synodalite v Spišskej diecéze postupuje na spracovanie na národnej úrovni. V našej farnosti sme sa zapojili a pokúsili o uvedomenie si, že Cirkev má rozmer spoločenstva, ktoré kráča spolu. Nech sa páči, uvažujeme aj o tejto záverečnej správe a hľadajme, ako kráčať spolu ďalej a zapájať aj tých, čo stoja… (tu je link na záverečnú správu, nezabudnime na modlitbu a Božie Slovo, Ducha, ktorý oživuje.)
  • Do pozornosti dávame dobré podnety na počúvanie či čítanie na prázdniny, ktoré postupne dopĺňame – aj vďaka vám. Pozrite si na našej stránke TU.
  • Vtip (výsledok pozorovania): Fejsbúk je ako chladnička. Chodíš tam každých 10 minút, aj keď vieš, že tam nič nie je…