15. nedeľa v cezročnom období (C)

  • Liturgický prehľad
 Pondelok11.7. Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy  Sviatok
 Utorok12.7. —  Féria
 Streda13.7. Sv. Henricha  Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 14.7. Sv. Kamila z Lellisu, kňaza;   Ľubovoľ. spomienka
 Piatok15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi  Spomienka
 Sobota16.7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa17.7. 16. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
  • Srdečné Pán Boh odmeň Bohu-známym darcom za milodar 100,- eur na kostol z príležitosti 50. výročia sobáša a tiež darcom za milodar 300,- eur, na kávovar, ktorý nám slúži na budovanie spoločenstva po nedeľných sv. omšiach (zatiaľ po sv. omši o 9:30).
  • Zapisovanie sv. omší na september pokračuje v sakristii – pokým budú ešte voľné miesta.
  • Ďakujeme za sprevádzanie letných akcií vašimi modlitbami i konkrétnou pomocou. Tento týždeň začínajú prípravy na prímestské tábory, ktoré budeme konať súbežne vo Veľkej i v oratóriu Poprad – Juh.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

  • Všetkým prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek, nezabúdajme sa modliť, aby sme konali všetko pre dobro duší a oslavu Pána. Nepatríme sebe, ale Jemu. (porov. 1. Kor 6, 12-20)
  • Do pozornosti dávame dobré podnety na počúvanie či čítanie na prázdniny, ktoré postupne dopĺňame – aj vďaka vám. Pozrite si na našej stránke TU.
  • Rady dona Bosca pre radosť z prázdnin: