14. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 10.7.  Féria
 Utorok 11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok
 Streda 12.7.  Féria
 Štvrtok 13.7. Sv. Henricha, Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 14.7. Sv. Kamila z Lellisu, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Nedeľa 16.7. 15. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme Bohu známym darcom za 170,- € na kostol a spoločenstvu svätého ruženca za 342,- € na kostol a potreby farnosti.
 • Intencie na september je možné ešte zapísať si po sv. omšiach v sakristii kostola, pokým budú voľné miesta.
 • Ohlášky:
  • Na sviatosť manželstva(1) sa pripravujú Michal Oračko (syn rodičov Ivana a + Margity r. Hangurbadžovej) bývajúci vo farnosti Poprad-Veľká a Simona Polhošová, (dcéra Kolomana a Dariny r. Polhošovej) bývajúcej vo f. Poprad-Veľká.
  • Podobne Lukáš Benko (syn Juraja a Andrey r. Števčekovej) bývajúci vo f. Poprad-Veľká a Nikola Baľáková (dcéra Juraja a Dagmary r. Poskočilovej) bývajúca vo f. Poprad. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.
 • Prosba o modlitbu. Prosíme vás o modlitby za podujatia, ktoré organizujeme počas prázdnin i za všetkých, ktorí majú voľnejšie dni, aby načerpali nové sily na tele i na duši a našli si dostatočný čas na posilnenie svojho vzťahu s Nebeským Otcom. Ďalšie modlitbové úmysly nájdete v druhej časti oznamov.
 • Deň seniorov a starých rodičov je vo štvrtú júlovú nedeľu (tento rok 23.7.). Tu je príhovor Svätého otca pp. Františka k tomuto dňu.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Súťaž na leto – deti si môžu po sv. omši zobrať v sakristii, alebo z košíka pod chórom pomôcku s názvom „Moje prázdniny v kostole“. Slúži na to, aby sme rozvíjali priateľstvo s Ježišom aj cez prázdniny. Po prázdninách si urobíme vyhodnotenie. To, čo sa podarí, prineste na Deň farnosti, ktorý bude v 1. septembrovú nedeľu – 3.9. popoludní.
 • Čítanie na prázdniny najmä pre rodičov. Kniha: Ak ma ľúbiš, nedovoľ mi všetko. Ako nájsť rovnováhu medzi rodičovskou autoritou a prirodzeným vývojom dieťaťa. Autor Amadeo Cencini • TV LUX (2023)
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Info k púti do Medžugoria, ktorá bude od 10.-16.9.2023 nájdete TU. V sakristii kostola sa môžete ešte prihlásiť.
 • Modlitbový úmysel na júl: Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.
  • Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.
  • Farnosti: Za obnovenie viery v našich rodinách a za spoluprácu tých, čo majú dar sviatosti manželstva a kňazstva na budovaní Božej rodiny (farnosti).
 • Vtip (nový načúvací prístroj):  „Dedko, ako počujete s novým prístrojom?“ pýta sa doktor pacienta. „Výborne, pán doktor“ odkedy ho mám, už tri krát som zmenil závet!“