12. nedeľa v cezročnom období (20.6.2021)

Pondelok21.6Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníkaSpomienka
Utorok22.6.Sv. Pavlína z Noly, biskupa alebo Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkovĽub. spomienky
Streda23.6.Féria
Štvrtok24.6.Narodenie sv. Jána KrstiteľaSlávnosť
Piatok25.6.Féria
Sobota26.6Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa27.6.13. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Dnes je medzinárodný deň otcov. Všetko najlepšie k vášmu sviatku drahí ockovia, nech vás Pán požehnáva na príhovor sv. Jozefa i vašich nebeských patrónov.
 • Poďakovanie. V sobotu bola brigáda. Ďakujeme všetkým pozorným a ochotným. Práce však zostalo ešte veľa. Pokračujeme budúci týždeň každý deň o 17:00, pokým bude potrebné. Stačí prísť, alebo sa aspoň opýtať, kde a ako pomôcť. Pomoc pri starostlivosti o spoločné priestory je vecou spolupatričnosti i výchovy k láske pre spoločenstvo Božej rodiny – cirkvi, nezabúdajme na túto oblasť, milí veriaci.
 • Na Slávnosť Jána Krstiteľa bude sv. omša okrem 18:30 aj ráno o 7:00.
 • Od pondelka sv. omše o 12:00 nebudú. V pondelok až sobotu budú sv. omše iba o 18:30. Nedeľné tak, ako doposiaľ. Vstup je na lístky – ktoré si treba vyzdvihnúť pri vstupe do kostola – aby sa vedelo, koľko miest je ešte voľných. Počet miest v kostole je 74. Rozpis sv. omší je na salezianipoprad.sk. Ďakujeme za ohľaduplnosť i za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omši. Online sv. omše budú naďalej v nedele o 9:30 a v slávnosti (prikázané sviatky) o 18:30.
 • Zbierka na dobročinné dielo sv. Otca bude budúcu nedeľu.
 • Nové prihlášky na birmovku a prvé sv. prijímanie v našej farnosti nájdete na našej stránke:
 • Úmysly na sv. omše na august a september si môžete ešte zapísať v sakristii.
 • Informácie o púti na Levočskú horu si môžete pozrieť vo výveske kostola.
 • Ohlášky(2): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť
  • Václav Feber bývajúci v Staříči okr. Frýdek Místek a Lucia Babejová pochádzajúca z Farnosti Poprad – Veľká momentálne bývajúca vo farnosti Chlebovice – Staříč. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.
 • Biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 30. júnu 2021. Povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. Naďalej povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
 • Vzadu v kostole vám ponúkame časopis Brázda (od našich spišských bohoslovcov), kde si môžete prieť čerstvé informácie zo Spišskej Kapituly, sú tam aj bohoslovci, ktorí tohto roku prijmú kňazskú vysviacku.
 • Tiež si môžete pozrieť ponuku časopisu Rebrík, ktorý si môžete v tomto čase aj objednať.