Deviatnik k don Titusovi Zemanovi

Vo farnosti sa budeme modlievať v rámci deviatnika modlitbu k don Titusovi na záver sv. omše pred požehnaním.

Nezabudnime si pripraviť čisté srdce i úmysly, za ktoré chceme deviatnik obetovať. O don Titusovi si môžete pozrieť viac na stránke: https://tituszeman.sk/

Spoločným úmyslom deviatnika môže byť:

  • nastávajúca polročná príprava na oslavu 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensko
  • a prosba o vzbudenie nových povolaní do manželstva i duchovného stavu.

Začiatok deviatnika je 30.12.2023 – končíme ho deň pred sviatkom 7.1.2024

Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi

Blahoslavený don Titus Zeman,
milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám.
Mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista.
Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme pod ochranou Panny Márie verne kráčali po ceste nášho povolania a po skončení pozemskej púte sa mohli s Tebou naveky radovať z pohľadu na nášho Pána.
Amen.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave zo dňa 25. júla 2017, Prot N. 3077/2017

Kto by chcel môže si oživiť spomienku na don Titusa aj cez deviatnik zahŕňajúci jeho životopisné udalosti.: https://salezianipoprad.sk/wp-content/uploads/2023/12/Deviatnik-k-don-Titusovi-Zemanovi.pdf