Nedeľa Svätej rodiny (26.12.2021)

Nedeľa SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Pondelok27.12.Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – OdpustSlávnosť
Utorok28.12.Sv. neviniatok, mučeníkovSviatok
Streda29.12.5. deň v oktáve narodenia Pána (Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka spomienka) 
Štvrtok30.12.6. deň v oktáve narodenia Pána
Piatok31.12.7. deň v oktáve narodenia Pána 
Sobota1.1.SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKYSlávnosť
Nedeľa2.1.DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNASlávnosť
  • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
(revidované vydanie vyhlášky nájdete na tomto mieste )

Na sv. omše je potrebné prihlásiť sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad:

V Odpustovú slávnosť v pondelok 27.12. o 17.00.

Na slávnosť Bohorodičky 1.1. a v nedeľu 2.1. o 9.30

(1.1. sú sv. omše ako v nedeľu)

  • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

  • Dobrá novina

V tomto čase je ešte možné prispieť na Dobrú novinu. Letáky so šekom nájdete vo vchode do kostola. Podobne možnosť je aj cez stránku dobranovina.sk

  • Odpust

V pondelok 27.12. je odpust. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer slávnostná o 17.00. Kazateľ bude o. Robert Neupauer zo Spišskej Kapituly absolvent Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a odborník na tému manželstva a rodiny.

  • Poďakovanie na konci roka

V piatok (31.12) bude  o 17.00 h.  sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  Večer od 23.00 h. bude v kostole adorácia a o polnoci novoročné požehnanie.      

  • Plnomocné odpustky

Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Toto platí aj prostredníctvom sledovania živého vysielania sv. omší.

  • Novoročná ofera

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bude pri všetkých sv. omšiach novoročná ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

  • Rozpis upratovania

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľate upratovaní kostola, čím prispievate k dôstojnému sláveniu svätých omší a bohoslužieb. Vo vchode je nový rozpis služieb (aj tu). Prosím skontrolujte si termíny, tiež pozývame do služby všetkých, ktorí môžete.    

  • Pastiersky list

z dnešnej nedele si môžete prečítať aj tu.