Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 Pondelok 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Utorok 14.6. — Féria
 Streda 15.6. — Féria
 Štvrtok 16.6.Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť
 Piatok 17.6. — Féria
 Sobota 18.6. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 19.6.  12. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
  • Dnes (v nedeľu 12.6.) je stretnutie rodín prvoprijímajúcich. O 15:00 začneme modlitbou v kostole, pokračovať budeme na farskom dvore. 
  • Sv. omše na Slávnosť Božieho Tela budú vo štvrtok ráno o 7:00 a večer o 17:30 (teda o hodinu skôr ako bývajú sv. omše večer). Po sv. omši bude eucharistická procesia ku 4 oltárikom okolo kostola. (1. pri orlovni pripravia deti (rodiny s prvoprijímajúci), 2. pri kríži na severnej časti kostola rodiny, 3. pri stĺpe Nepoškvrnenej Panny Márie – mladí a 4. pri „Lurdskej jaskyni“ – seniori.)
  • Tento týždeň je prihlasovanie detí z našej farnosti na 1. sväté prijímanie (záver 2. ročníka). Treba prísť osobne na faru: rodičia s dieťaťom cez úradné hodiny (15:00-17:00) 14. alebo 16. júna. Pre urýchlenie si predtým vyplňte  online formulár – prihlášku (TU je). Ak nemôžete prísť, je možné dohodnúť si včas iný termín. Príprava – začína v septembri 2022. Dátum zverejníme vo farských oznamoch. (Formulár prihlášky a ďalšie info nájdete na našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/eucharistia/ )
  • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: (3) Matúš Maličký z Popradu a Jana Zemanová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

  • X. Svetové stretnutie rodín v Ríme (22.-26.6.2022). Od 13. do 19.6. si môžete pozrieť 7 katechéz k tomuto podujatiu. Viac na stránke svetovestretnutierodin.sk ( katechézky budú na TV Lux v pondelok – nedeľu o 12:15 alebo o 12:30 na FB rady rodiny pri KBS)
  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa bude tento rok konať v nedeľu 26. júna 2022.
  • Vtip – Je neskoro večer. Policajt zastaví istú osobu na bicykli. – Keď nemáte osvetlený bicykel, musíte zostúpiť z bicykla a viesť ho pešo. – Skúšala som to, ale ani vtedy mi nesvietil.