4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 Pondelok  1.5. Sv. Jozefa Robotníka Ľubov. spomienka
 Utorok  2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Streda  3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
 Štvrtok  4.5. Sv. Floriána Ľubov. spomienka
 Piatok  5.5. Féria Féria
 Sobota  6.5. Sv. Dominika Sávia, 1. sobota v mesiaci Féria
 Nedeľa  7.5. 5. Veľkonočná nedeľa  Slávnosť
 • Ďakujeme za milodary na kostol a potreby farnosti v sume 200 eur rodinám pri príležitosti krstu Ely Zemanovej a Matiasa Hudáka. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Zbierka na kňazský seminár je dnes (30.4.)  po sv. omšiach.
 • Tento týždeň máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme v stredu a piatok od 17:30.
 • Vo štvrtok je duchovná obnova o 17:30. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30.
 • Úmysly sv. omší na júl budeme písať až od 9.5..
 • Po nedeľných svätých omšiach si môžete zakúpiť ďalší diel Viery do vrecka – s názvom v Harmónii povolaní (2,50€). Dozviete sa v ňom znovu niečo o donovi Boscovi, ale aj o hodnote jednotlivých povolaní v Cirkvi, pre svet, pre každého z nás.
 • Stretnutie miništrantov malých i veľkých bude v dnešnú nedeľu 30.4. o 14:30. Čaká nás pekný program a bude aj súťaž.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny. Už sa dajú stiahnuť aj prihlášky na prímestský tábor.
 • Púť do Krakowa – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Odchod autobusu je od fary o 4:00 (ráno) a odchod z Lagiewnikov o 16:00 (cesta trvá približne 3 hodiny). Tých, čo sa už prihlásili, prosíme aby si v sakristii zapísali aj svoje rodné číslo. Príspevok na autobus a poistenie je 16 eur, ktoré bude možné odovzdať v sakristii po sv. omšiach cez týždeň.
 • Pozvánka na deň Dominika Sávia Pozývame mládežníkov, detí, rodičov a celú saleziánsku rodinu na Deň Dominika Sávia, ktorý sa uskutoční cez predĺžený víkend, v pondelok 8.5. 2023 pri saleziánskej chate na Kvetnici. Začíname o 11:00 svätou omšou a potom na Vás čaká zábavný program, kde si môžete odmerať zručnosti a sily na súťažných stanovištiach. Celú dobu bude k dispozícii chutné občerstvenie a nádherné spoločenstvo! V prípade, že bude pršať sa akcia ruší. Tešíme sa na Vás, dúfame v pekné počasie a aby sa tento deň niesol len v duchu Dominika Sávia- VESELO!

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov

 • Úplné odpustky v týždeň modlitieb za duchovné povolania môžeme získať za obvyklých podmienok (sv. zmierenia – resp. byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) ak sa v ten deň sa venujeme konkrétnemu skutku pomoci napr. podpore kňazských alebo rehoľných povolaní; osobitnej pastoračnej pomoci pre chorých alebo trpiacich, alebo pomoci mladým pri posilňovaní viery a úsilí o svätý život.
 • Púť detí – nielen prvoprijímajúcich. Púť detí na Levočskú horu bude v sobotu 13.5.2023. Z našej farnosti idú rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, no môžu sa pridať aj ďalší. Kto by mal záujem sa pridať, nech sa zapíše v sakristii kostola. Odchod autobusu od fary je o 7:30.Viac informácii nájdete na https://erko.sk/putdeti/ Príspevok na osobu 3 eurá.
 • Film o pomoci Ukrajine CHLIEB A MIER SK (Spišská charita UA cca 27 min.) Je dobré, ak sme vďační za to, čo máme a vieme sa podeliť, tak ako vieme… Nebyť ľahostajným…
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Modlitbový úmysel na máj
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.
 • Vtip: Na pracovnom pohovore sa pýtajú chlapíka: – Kde ste sa narodili? – Ta v Košicoch. – Ktorá časť? – Ta… celý v Košicoch!