4. nedeľa v cezročnom období (30.1.2022)

Pondelok31.1. Sv. Jána Bosca, učiteľa a otca mládežeSlávnosť (u sdb)
Utorok1.2. —Féria
Streda2.2. Obetovanie PánaSviatok
Štvrtok3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, Oskára, biskupaĽub. spomienky
Piatok4.2. —Féria
Sobota5.2. Sv. Agáty, panny a mučenicespomienka
Nedeľa6.1.5. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • V dnešnú nedeľu (30.1.) oslávime Dona Bosca online programom s názvom Don Bosco Show o 15:30 na našom You tube – Saleziáni Poprad. Po skončení pozývame deti na korčuľovanie na farskom dvore. V pondelok 31.1. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 17:00 (aj online). Hlavný celebrant bude don Peter Košák, ktorého mnohí poznáte.
 • V stredu 2.2. je sviatok Obetovania Pána. Na začiatku svätej omše budeme požehnávať sviece. Môžete si priniesť aj svoje sviece na požehnanie. Od roku 1997 je tento deň aj dňom zasväteného života.
 • Vo štvrtok 3.2. bude na záver sv. omše individuálne Svätoblažejské požehnanie a po ňom bude nasledovať adorácia.
 • Nasledujúci týždeň je 1. piatkový týždeň:
  • spovedanie okrem bežných termínov bude od stredy do piatku už od 17:30;
  • 1. štvrtok je deň modlitieb za duchovné povolania;
  • v piatok bude sv. omša aj ráno o 7:00;
  • v sobotu bude sv. omša aj ráno o 7:30, po nej nasleduje fatimská pobožnosť;
  • odprosujúca pobožnosť v 1. nedeľu bude o 14:00.
 • Nedeľa katolíckej univerzity v Ružomberku. List rektora katolíckej univerzity a DOD.

______________

(číta sa po oznamoch)

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 30. januára 2022

Hoci je naša spoločnosť stále ponorená do prežívania pandémie, ktorá každého unavuje, je načase začať sa vážne zaoberať myšlienkou, do akej spoločnosti sa chceme „prebudiť“, keď pandémia skončí – lebo raz sa tak určite stane.

Akú krajinu odovzdáme ďalším generáciám – našim deťom a vnúčatám? Čo tu po nás ostane? Ako chceme spolu vydržať žiť aj o niekoľko (desiatok) rokov?

Začnime premýšľať, ako ďalej. Ako opraviť naše vzťahy, zvýšiť politickú a mediálnu kultúru, zmenšiť nevraživosť a nenávisť medzi ľuďmi…

Keď nad touto témou uvažuje Svätý Otec František, všíma si, že ľudia buď utekajú od reality alebo jej čelia, ale násilným spôsobom. Pápež vidí ako riešenie dialóg medzi generáciami: „Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spoločne. Podporovať takýto medzigeneračný dialóg znamená obrábať tvrdú a neplodnú pôdu konfliktov a ľahostajnosti, aby sme vypestovali semená trvalého a spoločného pokoja.“

Je také miesto aj na Slovensku, kde sa pestuje dialóg. Je ním Katolícka univerzita v Ružomberku. Podobné krízy, aké prežívame dnes, len podčiarkujú význam a dôležitosť nezávislého a slobodného vysokého školstva, dokonca v našom prípade takého, ktorý umožňuje preskúmavať nielen oblasť rozumu, ale aj oblasť viery, ktoré sú nerozlučne spojené.

Nedávno nás pápež František vyzval urobiť si cvičenie a vo svojich spomienkach vyhľadať znamenia, ktoré Pán vykonal v našom živote, keď sme pocítili jeho nehu a blízkosť.

Myslím si, že pre Slovensko je takýmto veľkým znamením rozhodnutie otcov biskupov založiť Katolícku univerzitu, čo sa tak stalo na prahu nového tisícročia v roku 2000, a napokon dielo, ktoré spoločne spolu s vami a s vašimi deťmi-študentmi konáme pomocou našej alma mater. Pripojte sa k nám a spojme sa v ten najvznešenejší cieľ, ktorý vo svojom vienku nosíme a ktorým je budovanie civilizácie lásky. To by malo byť zárukou lepšieho života aj po skončení súčasnej pandémie.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

_______

Rôzne (možno sa niečo oplatí pozrieť):

 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť tu alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc.
 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzitým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v  centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)
 • Načo slúžia „fatimské soboty“?

Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. 10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: «Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca (v súčasnosti ich je 20), že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse. Tieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Viac info na stránke Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 • Načo sa spovedať k prvým piatkom a mať plnú účasť na svätej omši?

Pozri si Prisľúbenia Božského Srdca

 • Pre birmovancov: Čo by bolo keby …? Oplatí sa byť poctivejším alebo iniciatívnejším v dobrom? Pozri si, čo je to „Motýlí efekt“. Nezabudni na prácu vo svojej skupinke.  
 • Informácie o živote farnosti a o príprave na sviatosti nájdete v článkoch na stránke: salezianipoprad.sk v časti Farnosť Poprad – Veľká. Sme otvorení pre pripomienky i spoluprácu.

Konkrétne pre jednotlivé sviatosti slúži „vetva“ pastorácia:

Krst

Birmovanie

Prvé sväté prijímanie

Sviatosť zmierenia

 • Vtip: Zvoní telefón…

– Dobrý deň. Môžem hovoriť s Jurkom? – Žiaľ, nie. Opustil tento svet.

– Zomrel? – Nie, sedí na internete.