Duchovná obnova a štedrá večera

Ako to už býva, mladí za staršími nechcú zaostávať. Najprv bola duchovná obnova pre farnosť (14.12.) na tému “Oplatilo sa žiť” – posledná pred záverečným polrokom prípravy na 100-ročnicu príchodu saleziánov na Slovensko. A potom – trochu prispôsobená mladým – bola aj pre mladých – 22.12.. Pred každým podujatím je vhodné najprv očistiť si srdce a posilniť ducha, aby tie naše akcie neboli bezduché :-)

Animátori majú každoročne vo zvyku urobiť stretnutie na štýl rodinnej štedrej večere skôr, ako ju majú so svojou rodinou doma. Akokoľvek aj animátori sú určitým spôsobom rodinou – spája ich spoločné povolanie do služby druhým.

Tento rok sme ju mali 23.12. – v sobotu večer. Výzdobu orlovne, stromček, a kapustnicu pripravili naši stredoškoláci s výdatnou podporou radostných vysokoškolákov. Koláčiky napiekli dievčatá, mamy i naši dobrodinci.

Peknou súčasťou tejto tradície je, že na začiatku adventu sa účastníci rozlosujú na “anjelikov”, ktorých úloha je duchovne sprevádzať svojho “chránenca” a pripraviť mu darček, aby vnímal, že na neho niekto celý čas myslí a duchovne sprevádza.

Všetko začína sv. omšou, ktorú mladí aj hudobne sprevádzajú – vlastne celá animácia je v ich réžii. Toto je pekný moment – znak určitej duchovnej zrelosti – keď si animátori uvedomujú, že bez Ježiša uprostred nemá význam žiadna naša činnosť. Po sv. omši sa ide do orlovne (pastoračné centum vo Veľkej), kde sa začne štedrá večera – domácou liturgiou, ktorej si pripomenieme spolu udalosť narodenia Pána a vyslovíme spoločné prosby a vďaky a po požehnaní jedla začne večera: oblátky, med, cesnak, kapustnica, koláče… Po úspešne zvládnutej večeri sú na rade darčeky, ktoré rozdávajú najmladší animátori. Táto činnosť trochu trvá, veď animátorov je okolo 30. Darčeky nie sú veľmi drahé, ale zato plné tvorivosti, humoru a dobrých úmyslov, ktoré anjelici pripravili svojim zverencom.

Ďalšou časťou je program – súťaže, hlavolamy a výzvy pre skupiny, ktoré navzájom súťažia o záverečnú cenu i vlastnú česť. Keď skupiny tvoria animátori viacerých generácií, je tu možnosť trochu vyjsť zo svojej bubliny a trochu vytvoriť rodinnú atmosféru – kde sa prijímame a sme ústretoví k sebe navzájom. Je to super, že sa to učíme. Tiež si uvedomujeme, že nie sme sami a že je tu ešte toľko mladých, ktorých by sme mohli osloviť a prijať medzi seba.

Po programe je ešte jedna krásna činnosť. Spoločné upratovanie :-) Spontánna ochota animátorov je znakom ich zodpovednosti – za miesto, i za tých, ktorí vstúpia do týchto priestorov po nás na druhý deň. Nech sa cítia v orlovni príjemne, čo je tiež prejav prijatia a otvorenosti pre druhých. A to fakt nebol vtip :-)

V skratke na Instagrame TU