32. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok  7.11. — Féria
 Utorok  8.11. — Féria
 Streda  9.11. Výročie Lateránskej baziliky Sviatok
 Štvrtok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok 11.11. Sv. Martina z Tours, hlavného patróna diecézy Sviatok
 Sobota 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka
 Nedeľa 13.11. 33. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň za 300 eur na kostol a potreby Cirkvi od rodín Ihnačákovej a Ganzarčíkovej a rodiny Gondovej.
 • Dnes v nedeľu o 14:00 (6.11.) – bude pobožnosť 1. nedele v mesiacipo nej bude stretnutie matiek ruží spoločenstva sv. ruženca.
 • Zapisovanie úmyslov na sväté omše na január 2023 bude v utorok (8.11.) počas úradných hodín medzi 15:00- 17:00 a potom po svätých omšiach v sakristii kostola.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v stredu 9.11. po sv. omši v orlovni.
 • Stretnutie rodičov a detí v príprave na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu 13.11. o 16:00.
 • Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci je do 8.11. za týchto podmienok: nábožne navštíviť cintorín raz denne (od 1.11.-8.11.) a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Katarínsky ples. Milí veriaci, pozývame vás na Katarínsky farský ples, ktorý bude v sobotu 19.11. 2022 v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Ples sa začne sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti, organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Život a potrebné vedomosti kresťana, pre život dnes. Milí veriaci, viacerí ste vyjadrili, že by bolo dobré mať niečo vo farnosti, kde by sme mohli rásť v poznaní svojej viery, ktorá sa dá žiť. Ako odovzdávať vieru svojim deťom, ako ju žiť doma, v práci… Niektorým by sa zišlo pokročiť v príprave na sviatosti (napr. sviatosť birmovania, alebo manželstvo). V súčasnosti riešime formát a čas tohto stretnutia. Kto by mal záujem, jednoducho sa ozvite na fare, alebo cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.
 • Červená streda 23.11. – deň modlitieb za prenasledovaných bratov a sestry kvôli viere. V tento deň sa budeme modliť za tých, čo sú prenasledovaní a i za tých, ktorí prenasledujú. (viac info na https://acnslovensko.sk/cervena-streda/ )
 • Vtip: – Je polnoc. Pán Sosna klope na dvere suseda Nováka: „Susedko, už sa ti podarilo vyriešiť synovu domácu úlohu z matematiky?“ – „Práve som ju dokončil“ – „A  dáš opísať?“
 • A ešte jeden (aktuálny): Rozhovor so žiakmi druhého a tretieho ročníka o správaní sa na cintoríne. – Ako sa máme správať na cintoríne? – Musíme byť ticho. – A prečo by sme mali byť ticho? – aby sme nikoho nezobudili!