29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18.10.2020)

Farské oznamy farnosti Poprad – Veľká

17. októbra 2020

Pondelok19.10.Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a spoločníkov mučeníkov, alebo sv. Pavla z Kríža, kňazaľub. spomienky
Štvrtok22.10.Sv. Jána Pavla II, pápežaľub. spomienka
Piatok23.10.Sv. Jána Kapistránskeho, kňazaľub. spomienka
Sobota24.10.Sv. Antona M. Clareta, biskupaľub . spomienka
Nedeľa25.10.TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČ.  OBDOBÍslávnosť
 • Nedeľné sv. omše (ktoré slúžime podľa pravidelného rozpisu tak ako doteraz) a sv. omše cez týždeň (iba) o 18:30 sú rezervované ( 5miest) tým, ktorí si už zapísali úmysel sv. omše. Ak niektorá rodina nemôže prísť alebo by nenaplnila 5 miest, môže osloviť svojich susedov a známych a ponúknuť im túto možnosť. Ak by sa nepodarilo ani to, tak nám dajte vedieť včas na fare cez SMS alebo telefonicky (0919 147 900). 
 • omše o 12:00 od pondelka do soboty sú na miestenky, ktoré sa dajú získať pred sv. omšou o 12:00 alebo po nej. Na našej stránke postupne aktualizujeme koľko miest je ešte na jednotlivé termíny voľných: http://popradvelka.fara.sk/so/
 • Dnešná nedeľa (18.10.) je misijná nedeľa. Misie začínajú od nás z našej rodiny, z našej farnosti. Nezabudnime podporovať misionárov a misie svojou modlitbou i konkrétnou pomocou. Naša farnosť si adoptovala bohoslovca z Pobrežia zo Slonoviny, aby mohol vyštudovať. Príspevok pomoci môžete priniesť do kostola alebo na faru. Ročné náklady na jeho štúdium sú 600 eur. 

Pápežské misijné dielo alebo saleziánske misie môžete podporiť bankovým prevodom na ich účty, ktoré sú zverejnené na ich stránkach: 

V nedeľu po svätých omšiach je možnosť podporiť deti a mladých v Keni, v Rwande, Etiópii a Ugande cez kúpu čokoládky za 50 centov a viac. Kúpiť si ich môžete v túto nedeľu (18.10.) po všetkých svätých omšiach pri kostole. Táto možnosť bude aj počas týždňa cez úradné hodiny na fare v utorok a štvrtok medzi 15:00 a 17:00.

 • Ohlášky – sviatosť manželstva mienia prijať:
  • Ján Zeman bývajúci v Poprade Veľkej a Zdenka r. Kokiová bývajúca v Liptovskom Mikuláši.
 • V našej farnosti chcú prijať sviatosť manželstva Ľubomír Žifčák z farnosti Poprad a Lenka Pitoňáková z farnosti Poprad – Veľká.            Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejaké prekážky, nech ich nahlási na farskom úrade.
 • Sviečka za nenarodené deti. Pozývame Vás 2. novembra, aby ste si zapálili sviečku v oknách u seba doma alebo na cintoríne, či pri pamätníku nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné zapáliť aj virtuálne sviečku na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena jednej sviečky je 1 euro. Viac informácii nájdete na plagátikoch, alebo na stránke sviecka.forumzivota.sk. (Sviečky nájdete v kostole pod chórom).
 • Milión detí. Je mesiac október – čas modlitby ruženca v spoločenstvách a rodinách. Dnes v nedeľu 18.10. je vhodné zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej aktivity modlitby za pokoj pod názvom:  milión detí sa modlí ruženec. Viac na stránke miliondeti.sk
 • Sv. omše z výročia posviacky nášho chrámu budú v nedeľu večer 25.10 a v pondelok a sv. omše 26.10.
 • Zmena času bude zo soboty 24.10 na nedeľu 25.10.. Hodiny sa posúvajú o hodinu naspäť (o 3:00 na 2:00).
 • Nezabúdajme, že nedeľa je čas, ktorý patrí Pánovi – majme čas pre Neho, aby nás mohol napĺňať svojou múdrosťou. On má moc nás urobiť účastnými na jeho milosrdnej a tvorivej láske. Buďme teda aj my ohľaduplní a tvoriví v Ňom a s Ním.