Mala byť misijná nedeľa

Mesiac október sa pre nás neodmysliteľne spája s misiami. Každoročne sa počas októbra realizujú, okrem prezentácií a prednášok o misiách vo svete, aj misijné zbierky v kostoloch. Aj tento rok sa mala v nedeľu 18.10.2020 konať misijná zbierka, avšak po zvážení aktuálnej situácie sa biskupi rozhodli túto zbierku preložiť.

Aj popradské stredisko malo a má svoje misijné “želiezka v ohni”. Napríklad don Paľko Michalka, manželia Jarkovskí atď… :) Saleziánske misijné oddelenie nám pripravilo pár info o aktivitách, ktoré sú podporované z finančných darov na misie. Aby sme nielen “zbierali grošíky”, ale aj mohli mať radosť z toho, že vieme, na čo sa používajú. :)

Ako podporiť misie? Sú rôzne spôsoby. Závisia aj od veku a možností daného človeka. :)

1. Modlitba… aj za misie a misionárov.

2. Možnosť misijného dobrovoľníctva. Viac  na savio.sk alebo vides.sk

3. Hmotná – finančná – podpora: IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138

Niektoré sú úplne pre všetkých, niektoré sú špecifické. Ale každý môže aspoň niečo. Byť misionárom vo svojom prostredí. Výzva je uverejnená tu: Mk 16,15.