19. nedeľa v cezročnom období (C)

 Pondelok8.8.Sv. Dominika, kňaza  Spomienka
 Utorok9.8.Sv. Terézie Benedikty od Kríža,
panny a mučenice, patrónky Európy
  Sviatok
 Streda10.8.Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  Sviatok
 Štvrtok11.8.Sv. Kláry, panny  Spomienka
 Piatok12.8.Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky  Ľubovoľ. spomienka
 Sobota13.8.Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa14.8.20. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
 • (Dnes) v nedeľu 7.8. o 14:00 je kajúca pobožnosť 1. nedele.
 • Tiež v nedeľu 7.8. je medzinárodný deň odpustenia a zmierania. Vhodné je využiť tento čas, aby sme mohli žiť slobodnejšie a v priateľstve s Bohom i ľuďmi. V ponuke je aj online koncert – večer odpustenia a zmierenia. (7.august o 19:00 na youtube – TU o čom to bude, si môžete pozrieť TU).
 • Písanie úmyslov sv. omší na október bude v utorok 9.8. v kancelárii na fare od 15:00 – 17:00 a potom v sakristii kostola po sv. omšiach.
 • Zbierka školských pomôcok bude aj v našej farnosti Poprad Veľká každú nedeľu po doobedných sv. omšiach o 7:00 a 9:30 (teda v časoch od cca 7:45 – 8:15, cca10:15 – 11:00) v orlovni. Čo sa zbiera: písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, peračníky, funkčnú elektroniku. Viac informácii o tejto zbierke môžete nájsť na stránke Spišskej charity (TU)
 • Ďakujeme dobrodincom za milodar na kostol v hodnote 50,- eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Do pozornosti dávame nový zoznam na upratovanie je na nástenke vo vchode do kostola. Počítame s rodičmi prvoprijímajúcich a aj s našimi birmovancami. Ďakujeme všetkým, ktorí ste pozorní a staráte o priestory nášho kostola.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • Odpustenie a zmierenie. Veľká téma, ktorej sa potrebujeme neustále učiť. Je podmienená schopnosťou milovať a tá, schopnosťou žiť v slobode. Kvôli neodpusteniu by bola škoda stratiť tieto dve krásne schopnosti. Skúsme sa na to pozrieť zblízka cez tento zaujímavý článok – TU. Nezabudnime ani na veľký dar – sviatosť zmierenia.
 • Záverečná syntéza z diecéznej fázy Synody o synodalite v Spišskej diecéze postupuje na spracovanie na národnej úrovni. V našej farnosti sme sa zapojili a pokúsili o uvedomenie si, že Cirkev má rozmer spoločenstva, ktoré kráča spolu. Nech sa páči, uvažujeme aj o tejto záverečnej správe a hľadajme, ako kráčať spolu ďalej a zapájať aj tých, čo stoja… (tu je link na záverečnú správu, nezabudnime na modlitbu a Božie Slovo, Ducha, ktorý oživuje.)
 • Občianske združenie „Pre človeka“ ponúka zamestnanie. Podmienka absolvent 2. stupňa sociálnej práce a primeraná prax. Záujemcovia sa môžu ozvať na precloveka@gmail.com .
 • Vtip ( …sila argumentu ): Je neskoro večer. Policajt zastaví istú osobu na bicykli.
  – Keď nemáte osvetlený bicykel, musíte zostúpiť z bicykla a viesť ho pešo. – Skúšala som to, ale ani vtedy mi nesvietil.