17. nedeľa v cezročnom období (25.7.2021)

Pondelok26.7.Sv. Joachima a AnnySpomienka
Utorok27.7.Sv. Gorazda a spoločníkovSpomienka
Streda28.7.Féria
Štvrtok29.7.Sv. Marty, Márie a Lazára (prvý krát)Spomienka
Piatok30.7.Sv. Petra Chryzológa, biskupa a uč. Cirkvi, alebo Bl. Zdenky Cecílie SchelingovejĽub. spomienky
Sobota31.7.Sv. Ignáca z Loyoly, kňazaSpomienka
Nedeľa1.8.18. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
  • Svätý Otec František vyhlásil na 4. júlovú nedeľu deň seniorov a starých rodičov (tohto roku prvý krát). Nezabudnime im venovať potrebný čas, aby sa cítili prijatí a milovaní a spomeňme si aj na tých, ktorí nás predišli do večnosti.

Dnes o 14:00 (25.7.) sa stretneme na cintoríne pri starom kríži, kde sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva za zomrelých starých rodičov a tých, ktorí zomreli opustení. (posolstvo Svätého Otca si môžete stiahnuť a prečítať tu,

Dnes (25.7.) je možné získať aj úplné odpustky za obvyklých podmienok pre tých,:

– čo sa zúčastnia na slávnostnom obrade, ktorému bude predsedať Svätý otec v Pápežskej bazilike,

– aj pre tých, čo budú venovať dostatok času návšteve – aj virtuálnej tým, ktorí sú starí, chorí, opustení.

– tak isto všetkým starým a chorým, ktorí sa aspoň duchovne spoja s obradmi Svetového dňa seniorov.

Celý text dekrétu a vysvetlenia podmienok si môžete prečítať tu cez link v oznamoch na našej stránke: salezianipoprad.sk   alebo vo výveske pri kostole.

Modlitby a info nájdete aj na https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia/svetovy-den-starych-rodicov-a-seniorov

  • Budúca nedeľa (1.8.) je prvá nedeľa v mesiaci. O 14.00 bude pobožnosť prvej nedele.
  • Ohlášky (3): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Hruda z farnosti Poprad a Lenka Šebestová z farnosti Poprad -Veľká v súčasnosti žijúci v Bratislave. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.
  • Intencie na sv. omše do konca septembra sú už zapísané. Na október a november budeme zapisovať až od utorka 7.septembra.
  • Od 7.8. začína modlitebná príprava na návštevu Svätého Otca. Pápežské misijné diela predkladajú pozvánku na každodennú modlitbu ruženca – formou prípravy duchovnej kytice. Viac informácii pre spôsob zapojenia získate na stránke pápežského misijného diela
  • Do modlitieb vám zverujeme letné podujatia. Tento týždeň nás čaká tábor pre birmovancov a stredoškolákov.  Správy a fotky z tohtoročných prímestských táborov sú na našej stránke (salezianipoprad.sk)